Jak uruchomić certyfikat SSL Let’s Encrypt na serwerze w LH.pl?

Aby uruchomić certyfikat SSL Let’s Encrypt na serwerze w LH.pl przejdź do swojego panelu klienta lh.pl/panel, a następnie na lewym pasku bocznym wejdź w zakładkę Serwery, wybierz serwer, który chcesz konfigurować i kliknij Strony WWW.

Otrzymasz sekcję stron WWW, czyli listę wszystkich domen i subdomen dodanych do serwera.

Przy stronie, dla której chcesz uruchomić certyfikat SSL kliknij Opcje, a następnie Włącz SSL. Otrzymasz prosty formularz uruchamiania SSLa. Wybierz typ certyfikatu Let’s Encrypt i kliknij Włącz.

Po kilku chwilach otrzymasz komunikat, że certyfikat został zainstalowany. Na liście stron WWW, przy domenie pojawi się informacja Let’s Encrypt SSL.

Błędy przy instalacji Let’s Encrypta

Jeżeli po kliknięciu otrzymasz komunikat, że nie udało się zainstalować Let’s Encrypta, sprawdź, czy:

  • domena, dla której generujesz SSL wskazuje rekordami DNS na serwery LH.pl,
  • subdomena, dla której generujesz SSL wskazuje rekordem A na serwery LH.pl (zarówno wersja bez WWW jak i z WWW),
  • domena, dla której generujesz SSL jest opłacona i aktywna,
  • domena została dodana w ostatnim czasie (ostatnich minutach), przez co propagacja nie została jeszcze zrealizowana.
Dowiedz się więcej – Jak zakupić i zainstalować płatny certyfikat SSL na serwerze w LH.pl?
Raport rynku WordPress