Jak zakupić i zainstalować certyfikat SSL na serwerze w LH.pl?

Zapoznaj się z naszym poradnikiem wideo, w którym krok po kroku pokazujemy jak zakupić i zainstalować SSL na naszych serwerach.

Metody walidacji domeny przy zakupie certyfikatu SSL

Aby certyfikat po zakupie został wystawiony dla wskazanej domeny, niezbędne jest przeprowadzenie walidacji tej domeny. Można to zrobić jedną z 3 metod:

  1. Przez skrzynkę mailową (rekomendowana przez nas) – aby zwalidować domenę należy założyć skrzynkę admin@nazwadomeny.pl, a następnie wybrać sposób walidacji przez adres e-mail.
    Po wyborze na założoną skrzynkę przyjdzie wiadomość e-mail od wydawcy certyfikatu CERTUM z linkiem weryfikacyjnym, w który należy kliknąć by przeprowadzić walidację.
  2. Przez rekord TXT w strefie DNS – aby zwalidować domenę należy w jej strefie DNS dodać wpis TXT o treści, która zostanie przesłana na maila po wyborze metody weryfikacji przez rekord TXT.
  3. Przez umieszczenie pliku tekstowego na serwerze – ostatnią dostępną metodą walidacji domeny jest umieszczenie na serwerze pliku certum.txt. CERTUM mailowo wskaże treść pliku oraz jego lokalizację, gdy ta metoda zostanie wybrana.

Pliki certyfikatów – objaśnienie

Klucz prywatny: plik ‘private.pem’
Certyfikat: plik ‘certificate.cert’
Klucze CA: plik ‘dv_ca.pem’

Wskazówka dotycząca rozpakowywania plików certyfikatu

Na Windows 10 występują problemy z rozpakowaniem paczki certyfikatu systemowym zipem lub za pomocą programu 7zip. Sugerujemy użycie w tym celu programu WinRAR, który rozpakuje pliki bez problemu.

Dowiedz się więcej – Jak uruchomić certyfikat Let’s Encrypt na serwerze w LH.pl?
Raport rynku WordPress