Jak zmienić wartość max_input_vars w pliku PHP

Max Input Vars (max_input_vars) to parametr konfiguracji PHP, który odpowiada za to, jaką maksymalną dozwoloną ilość zapytań zmiennych typu POST lub GET może obsłużyć serwer. W LH.pl wartość ta standardowo wynosi 5000, ale użytkownik może zmniejszyć lub zwiększyć ten limit w zależności od swoich potrzeb.

Kiedy zmienić wartość max_input_vars?

Taka konieczność może się pojawić ze względu na skrypty i systemy CMS, z których korzystamy. Przykładowo, zakłada się, że do prawidłowej pracy WordPressa należy ustawić tę wartość na poziomie min. 3000.

Warto także pamiętać o dodatkowych funkcjach, które wprowadzamy na stronę. Niektóre wtyczki lub mechanizmy np. do importu i eksportu danych wymagają zwiększenia tej wartości, aby móc wykonać swoje operacje przenoszenia informacji. W przeciwnym wypadku możemy otrzymać taki komunikat jak poniżej:

Warning: Unknown: Input variables exceeded 1000. To increase the limit change max_input_vars in php.ini. in Unknown on line 0

Powyższy komunikat informuje, że ilość zapytań zmiennych typu POST/GET przekroczyła dozwoloną wartość (w tym wypadku 1000) i konieczne jest jej zwiększenie do prawidłowego wykonania żądania.

Jak ustawić inną wartość max_input_vars?

Takiej zmiany możesz dokonać, tworząc na serwerze plik o nazwie .user.ini i umieszczając w katalogu, w którym znajduje się strona, dla której zmiana ma obowiązywać.

Po stworzeniu pliku .user.ini należy go otworzyć, a następnie wpisać w nim poniższą linię:

max_input_vars = 6000

Oczywiście, zamiast wartości 6000 możesz wstawić dowolną inną, która jest dla Ciebie potrzebna. Po wpisaniu zmiennej należy zapisać zmiany i wgrać plik na serwer. Zmiany będą obowiązywać od razu po zapisaniu pliku.

Raport rynku WordPress