Zmiany w ustawieniach pliku konfiguracyjnego PHP

Aby wprowadzić zmiany w ustawieniach pliku konfiguracyjnego PHP należy stworzyć na serwerze plik .user.ini
Powinien on się znaleźć w katalogu ze stroną, dla której chcesz zmienić ustawienia.

W pliku .user.ini możesz umieścić dyrektywy konfiguracji PHP, co pozwala na dostosowanie środowiska PHP do potrzeb własnej strony WWW.

Wchodząc w edycję tego pliku można zmienić parametry PHP, takie jak:

  • memory_limit
  • post_max_size
  • max_input_vars
  • max_execution_time
  • upload_max_filesize

i wiele innych. Należy pamiętać, że część z nich może być zależna od parametrów bezpieczeństwa pakietu hostingowego, który posiadasz.

Przykładowa konfiguracja pliku .user.ini to:

memory_limit = 1G
post_max_size = 1G
max_input_vars = 1000
max_execution_time = 300
upload_max_filesize = 1G

Po wywołaniu funkcji phpinfo(), wyświetlającej aktualną konfigurację PHP na serwerze, dla poszczególnych ustawień można znaleźć dwie wartości. W kolumnie “Master Value” znajdziesz wartości, które są skonfigurowane domyślnie na serwerze. Z kolei w kolumnie “Local Value” znajdziesz swoje wartości z pliku .user.ini, które nadpisują ustawienia serwerowe.