Jak stworzyć plik phpinfo i wyświetlić konfigurację PHP?

Funkcja phpinfo() służy do sprawdzenia informacji o konfiguracji PHP na Twoim serwerze. Wyświetla ona takie informacje, jak wersja PHP, zainstalowane rozszerzenia, a także wartości poszczególnych opcji konfiguracyjnych np. memory_limit.

Dowiedz się więcej – Zmiany w ustawieniach pliku konfiguracyjnego PHP.

Możesz potrzebować tych informacji np. aby sprawdzić, czy serwer spełnia wymagania określone w dokumentacji aplikacji, którą chcesz zainstalować. Jak wywołać funkcję phpinfo() na serwerze?

Jak stworzyć plik phpinfo?

Aby stworzyć plik phpinfo, wykonaj następujące czynności:

Krok 1: Utwórz nowy plik PHP z funkcją phpinfo() na swoim komputerze

Otwórz edytor tekstowy dostępny na Twoim komputerze np. notatnik i dodaj do niego poniższy fragment kodu:

<?php
phpinfo();
?>

Następnie zapisz go na komputerze jako plik z rozszerzeniem .php. Nazwa pliku może być dowolna – może to być np. info.php

Krok 2: Wyślij plik na serwer i umieść go w katalogu strony, dla której chcesz sprawdzić ustawienia

Połącz się z serwerem za pomocą klienta FTP, z którego korzystasz.

Dowiedz się więcej – Jak skonfigurować program Filezilla?

Następnie przeciągnij plik do folderu, w którym chcesz go umieścić.

Jak sprawdzić zawartość phpinfo()?

Aby otworzyć plik phpinfo() wpisz w przeglądarce adres strony, w której katalogu znajduje się plik, dodając na końcu /info.php

Następnie możesz skorzystać ze skrótu Ctrl + F na klawiaturze, aby wyszukać nazwę parametru, którego wartość chcesz sprawdzić.