Domena drugiego poziomu – co to jest?

domena drugiego poziomu - sld

Domena to nic innego jak unikalna nazwa, która identyfikuje konkretną witrynę w przestrzeni internetowej. Jednym z rodzajów domen jest tzw. domena drugiego poziomu, często nazywana skrótowo SLD (z ang. Second-Level Domain).

Najważniejsze informacje:
  • Domena drugiego poziomu (SLD) jest nazwą umieszczoną przed domeną najwyższego poziomu (TLD).
  • Domeny drugiego poziomu różnią się od top-level domains (TLD) swoją specyficznością i lokalnym charakterem, podczas gdy TLD odzwierciedlają ogólne kategorie domen na najwyższym poziomie hierarchii adresów internetowych.
  • Domeny drugiego poziomu i top-level domains razem tworzą pełne adresy URL, umożliwiając użytkownikom łatwe odnalezienie i dostęp do różnych witryn w sieci, przy czym SLD dokładniej identyfikuje konkretną witrynę, podczas gdy TLD wskazuje na ogólną kategorię lub typ domeny.

Domena drugiego poziomu to nazwa umieszczona bezpośrednio przed domeną najwyższego poziomu (TLD – Top-Level Domain). W praktyce oznacza to, że znajduje się ona bezpośrednio przed ostatnim fragmentem adresu internetowego, takim jak .com, .org, .pl czy .edu. Przykładem domeny drugiego poziomu jest waw w rozszerzeniu waw.pl.

W niniejszym artykule dowiesz się, czym dokładnie jest domena drugiego poziomu, jak różni się od domeny najwyższego poziomu oraz jakie są jej zastosowania. 

Domena drugiego poziomu (SLD)

Domena drugiego poziomu (SLD) jest nazwą umieszczoną bezpośrednio przed domeną najwyższego poziomu (TLD). Oznacza to, że jest to fragment adresu internetowego, który znajduje się przed końcówką domeny, taką jak .com, .org, .pl czy .edu. Przyjrzyjmy się teraz bliżej temu, czym dokładnie jest domena drugiego poziomu i jak różni się od domeny najwyższego poziomu.

Definicja domeny drugiego poziomu (SLD)

Domena drugiego poziomu to fragment adresu internetowego, który znajduje się bezpośrednio przed końcówką domeny (TLD). Jest to nazwa, która ma za zadanie identyfikować konkretną witrynę w sieci. Przykładem domeny drugiego poziomu może być com w adresie mojastrona.com.pl.

Domeny regionalne jako przykład domen drugiego poziomu

Domeny regionalne są doskonałym przykładem domen drugiego poziomu, które mają szczególne znaczenie dla określonych regionów lub krajów. Są one używane w celu identyfikacji witryn internetowych skoncentrowanych na określonym obszarze geograficznym lub dostarczających usługi lokalne.

Domeny regionalne często wykorzystują skróty państwowe lub regionalne identyfikatory, które są umieszczone przed domeną najwyższego poziomu. Na przykład, domena drugiego poziomu waw w adresie domena.waw.pl wskazuje Warszawę jako lokalizację, do której nawiązuje treść strony WWW. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo identyfikować witryny związane z danym regionem lub krajem i znaleźć treści lokalne albo usługi dostępne w danym obszarze.

Domeny drugiego poziomu a top-level domains (TLD)

Domeny drugiego poziomu (SLD) różnią się od top-level domains (TLD) pod względem ich pozycji w hierarchii adresów internetowych. Domeny drugiego poziomu znajdują się bezpośrednio przed końcówką domeny, podczas gdy TLD to najwyższy poziom w strukturze adresów.

Domeny najwyższego poziomu (TLD) to ogólna część adresów internetowych, które wskazują na kategorię lub typ domeny, takie jak .com, .org, .net, .edu itp. Są one odpowiedzialne za globalne i ogólne identyfikatory domen. Z drugiej strony, domeny drugiego poziomu są bardziej specyficzne i identyfikują konkretne witryny lub obszary, na przykład w przypadku domen regionalnych miasta lub regiony.

Różnica między domenami drugiego poziomu a top-level domains (TLD) polega na ich roli i położeniu w strukturze adresów internetowych. TLD odzwierciedlają szerokie kategorie, podczas gdy domeny drugiego poziomu stanowią bardziej konkretne identyfikatory witryn lub obszarów. W połączeniu tworzą one pełne adresy internetowe, umożliwiając użytkownikom łatwe odnalezienie i dostęp do różnych witryn w sieci.

Podsumowanie

Domena drugiego poziomu jest nazwą umieszczoną przed domeną najwyższego poziomu (TLD), która identyfikuje konkretną witrynę w przestrzeni internetowej. Może to być nazwa regionalna, tak jak waw w adresie domena.waw.pl, wskazująca na miejsce działalności witryny. Domeny drugiego poziomu różnią się od TLD, które są ogólnymi kategoriami domen, takimi jak .com, .org czy .net. TLD znajdują się na najwyższym poziomie w strukturze adresów, podczas gdy SLD identyfikują konkretną witrynę. Te dwa elementy wspólnie tworzą pełne adresy URL, umożliwiając użytkownikom łatwe odnalezienie i dostęp do różnych witryn w internecie.

Jakie są rodzaje domen drugiego poziomu?

Rodzaje domen drugiego poziomu to między innymi domeny regionalne, które mają znaczenie dla określonych regionów, oraz domeny funkcjonalne, które są używane do identyfikacji witryn skoncentrowanych na określonym obszarze tematycznym lub dostarczających konkretne usługi.

Gdzie mogę zarejestrować domenę drugiego poziomu?

Domenę drugiego poziomu zarejestrujesz na stronie internetowej www.lh.pl/domeny.

Czym różni się domena drugie poziomu od domeny najwyższego poziomu TLD?

Domena drugiego poziomu (SLD) różni się od domeny najwyższego poziomu (TLD) pod względem swojej roli i pozycji w hierarchii adresów internetowych. Domeny drugiego poziomu są umieszczone bezpośrednio przed TLD i identyfikują konkretne witryny lub obszary, podczas gdy TLD stanowią ogólne części adresów internetowych, wskazujące na kategorię lub typ domeny.

Artykuł odpowiedział na twoje pytanie? Udostępnij go dalej:
Obrazek domyślny
Radosław Góra
Raport rynku WordPress