Co to jest i czym zajmuje się NASK – krajowy rejestr domen internetowych

nask

NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, to państwowy instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji w Polsce. Jego misją jest rozwijanie i wdrażanie rozwiązań wspierających rozwój sieci teleinformatycznych oraz poprawę ich efektywności i bezpieczeństwa. NASK zajmuje się badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi oraz działalnością operacyjną w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Najważniejsze informacje:
  • NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) jest państwowym instytutem badawczym odpowiedzialnym za rozwój i zarządzanie infrastrukturą sieciową w Polsce, skupiając się na bezpieczeństwie teleinformatycznym oraz rejestracji domen.
  • NASK odgrywa istotną rolę w digitalizacji kraju, realizując projekty z zakresu bezpieczeństwa sieci, ochrony danych oraz innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych.
  • Usługi NASK obejmują rejestrację domen internetowych, a partnerzy, tak jak LH.pl, umożliwiają klientom rezerwację adresów internetowych z końcówką .pl, co wspiera rozwój polskiego sektora online oraz zapewnia stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu domenowego.

To, z czego NASK jest najbardziej znany dla przeciętnego internauty, to działalność w zakresie rejestracji domen internetowych w Polsce, w tym domen .pl oraz .gov.pl.

NASK prowadzi również szereg inicjatyw związanych z cyberbezpieczeństwem, w tym CSIRT NASK, który jest jednym z trzech zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego na poziomie krajowym. Zespół ten koordynuje obsługę incydentów zgłaszanych przez kluczowe sektory gospodarki, dostawców usług cyfrowych oraz samorządy terytorialne.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – NASK dba o bezpieczeństwo

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa to Państwowy Instytut Badawczy pełniący kluczową rolę w rozwijaniu i zarządzaniu infrastrukturą sieciową w Polsce. Jego głównym celem jest zapewnienie niezawodnego i bezpiecznego dostępu do internetu dla instytucji naukowych, akademickich oraz badawczych w kraju. Dba o bezpieczeństwo insfrastuktury sieciowej kraju. 

NASK został założony w 1991 roku i od tego czasu konsekwentnie rozwija swoje kompetencje w dziedzinie telekomunikacji i informatyki. Jako instytucja o znaczeniu strategicznym dla polskiego internetu, NASK działa na rzecz tworzenia i utrzymania nowoczesnej infrastruktury sieciowej, umożliwiającej wydajną wymianę danych i prowadzenie innowacyjnych badań naukowych.

NASK jest odpowiedzialny za rejestrację i zarządzanie polskim systemem domenowym .pl. Dzięki temu instytucja umożliwia firmom, organizacjom oraz użytkownikom indywidualnym rejestrowanie unikalnych adresów internetowych z końcówką .pl (poprzez swoich partnerów), co przyczynia się do rozwoju polskiego sektora online. NASK prowadzi również rejestr domen narodowych innych krajów, co umożliwia globalne działanie w zakresie administracji domenowej.

NASK pełni istotną rolę w polskim systemie nauki i edukacji. Instytut współpracuje z polskimi uczelniami, instytucjami naukowymi oraz centrami badawczymi, umożliwiając im dostęp do zaawansowanych narzędzi i usług informatycznych. Poprzez prowadzenie badań i rozwój technologii teleinformatycznych, NASK wspiera innowacyjność i cyfrowy rozwój Polski. 

Działalność NASK

Podmiot ten prowadzi różnorodne działania, które obejmują zarówno obszary administracyjne, jak i badawczo-rozwojowe, mające na celu rozwój infrastruktury sieciowej oraz opracowywanie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych. NASK jest także współtwórcą zaplecza analitycznego oraz badawczo-rozwojowego dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie opracowywania rozwiązań teleinformatycznych

NASK jest także zaangażowany w intensywną działalność badawczo-rozwojową, mającą na celu opracowywanie nowych i innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych. Instytut aktywnie uczestniczy w projektach badawczych, współpracując zarówno z polskimi uczelniami, jak i innymi partnerami międzynarodowymi. Ich prace koncentrują się na różnych obszarach, takich jak rozwój protokołów sieciowych, analiza zagrożeń cybernetycznych, ochrona danych, technologie przetwarzania danych, a także rozwój infrastruktury sieciowej.

NASK, jako instytucja badawcza, podejmuje również projekty mające na celu rozwój infrastruktury sieciowej w Polsce. Pracując nad innowacyjnymi rozwiązaniami, instytut dąży do zapewnienia nie tylko szybszego dostępu do internetu, ale także do opracowywania zaawansowanych narzędzi i technologii, które wpływają na poprawę jakości usług teleinformatycznych w kraju.

Usługi NASK – rejestracja domen

Jedną z kluczowych usług oferowanych przez NASK jest rejestracja domen internetowych. NASK pełni rolę centralnego organu zarządzającego krajowym systemem domenowym .pl, co obejmuje administrację i nadzór nad polskimi domenami internetowymi.

Rejestracja domen odbywa się poprzez partnerów NASK, którzy są akredytowanymi rejestratorami. Jednym z takich partnerów jest firma LH.pl, która działa we współpracy z NASK. Partnerzy tacy zapewniają dostęp do procesu rejestracji domen dla klientów, umożliwiając im wybór i rezerwację odpowiednich adresów internetowych.

Przez system rejestracji NASK, użytkownicy mają możliwość rejestrowania domen z końcówką .pl, która jest narodowym oznaczeniem dla polskich stron internetowych. Rejestrując domenę .pl, instytucje, firmy czy osoby prywatne mogą wyróżnić swoją obecność w polskiej przestrzeni online oraz ułatwić odnalezienie się w internecie przez polskich użytkowników.

NASK, jako organ odpowiedzialny za rejestrację domen, pełni ważną rolę w zapewnieniu stabilności, bezpieczeństwa i odpowiedniej funkcjonalności polskiego systemu domenowego. Współpraca z partnerami, takimi jak LH.pl, umożliwia sprawne i skuteczne świadczenie usług rejestracji dla klientów.

Podsumowanie

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) to Państwowy Instytut Badawczy, który odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu i zarządzaniu infrastrukturą sieciową w Polsce. NASK koncentruje się na zagadnieniach związanych z niezawodnością i bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych oraz rejestracją domen, mającym na celu prowadzenie badań i zapewnienie bezpiecznego dostępu do internetu. Instytut pełni istotną rolę w digitalizacji kraju, realizując prace rozwojowe w obszarze nowych technologii. Poprzez współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi instytucjami, NASK przyczynia się do cyfrowego rozwoju Polski. Usługi NASK obejmują m.in. rejestrację domen internetowych, która odbywa się poprzez partnerów, np. LH.pl, umożliwiając klientom rezerwację adresów internetowych z końcówką .pl. Dzięki temu NASK wspiera rozwój polskiego sektora online oraz zapewnia stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu domenowego.

Czym jest NASK?

NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) to państwowy instytut badawczy, który zajmuje się rozwijaniem i zarządzaniem infrastrukturą sieciową w Polsce. Jego główne obszary działania to bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz rejestracja domen.

Czy mogę zarejestrować domenę w NASK?

Nie, rejestracja domen odbywa się poprzez partnerów NASK, takich jak LH.pl. NASK pełni rolę centralnego organu zarządzającego krajowym systemem domenowym .pl, a rejestracja jest możliwa za pośrednictwem tych akredytowanych rejestratorów.

Czym NASK zajmuje się poza administracją rejestrem domen?

NASK zajmuje się także działalnością badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych. Instytut aktywnie uczestniczy w projektach badawczych, współpracując z polskimi uczelniami i innymi partnerami międzynarodowymi. Ich prace koncentrują się na różnych obszarach, takich jak rozwój protokołów sieciowych, analiza zagrożeń cybernetycznych, ochrona danych, technologie przetwarzania danych oraz rozwój infrastruktury sieciowej.

Artykuł odpowiedział na twoje pytanie? Udostępnij go dalej:
Obrazek domyślny
Radosław Góra
Raport rynku WordPress