Czym zajmuje się DevOps? Czym się zajmuje DevOps engineer i jak nim zostać? Metodyka DevOps – o co chodzi?

Branża informatyczna jest dynamiczna i stale się rozwija, oferując wiele różnych miejsc pracy. Jednym z nich jest inżynier DevOps. Osoby pracujące w tej branży są odpowiedzialne za działania mające na celu tworzenie i rozwój oprogramowania oraz zarządzanie operacjami. Ze względu na szeroki zakres obowiązków oraz wymaganą wiedzę fachową przedstawiciele tej branży mogą liczyć na bardzo dobre warunki zatrudnienia. W tym artykule dowiesz się, czym zajmuje się DevOps oraz na czym polega jego praca. 

Przeczytaj również, czym jest chmura prywatna?

Co to jest DevOps?

DevOps to kultura oraz praktyki związane z ciągłym dostarczaniem oprogramowania. Jest to metodyka, która integruje rozwój oprogramowania (Dev) z operacjami (Ops). Celem DevOps jest skrócenie cyklu życia wytwarzania oprogramowania oraz zwiększenie częstotliwości dostarczania nowych funkcji i poprawek. W praktyce oznacza to, że zespół DevOps odpowiedzialny jest za cały proces dostarczania oprogramowania – od kodowania, testowania, poprzez wdrożenie aż po monitorowanie działania aplikacji. Dzięki zastosowaniu automatyzacji i wspólnym narzędziom, DevOps ma na celu usprawnienie współpracy między zespołami developerskimi oraz operacyjnymi, co przekłada się na szybsze dostarczanie wartościowych rozwiązań biznesowych. W efekcie, organizacje stosujące podejście DevOps są w stanie zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez szybsze reagowanie na zmiany na rynku oraz zwiększenie efektywności procesów wytwarzania oprogramowania. 

tpay szybkie płatności

Definicja DevOps

Definicja DevOps odnosi się do koncepcji mającej na celu zintegrowanie zespołów programistów (developers) i administracyjnych odpowiedzialnych za utrzymanie i wdrażanie aplikacji (operations). DevOps łączy kulturę, procesy i narzędzia, aby umożliwić ciągłą integrację i ciągłe wdrażanie przy minimalnej nierówności między zespołami developerskimi i operations. Kluczową koncepcją w DevOps jest automatyzacja wszystkich procesów, co ma zwiększyć wydajność oraz szybkość dostarczania nowych funkcji i poprawek do produkcji. Wprowadzenie DevOps może przyspieszyć cykl życia oprogramowania oraz zwiększyć konkurencyjność organizacji poprzez szybką reakcję na zmieniające się potrzeby rynku oraz klientów.

Historia DevOps

Historia DevOps sięga lat 2000, kiedy grupa programistów i inżynierów zaczęła tworzyć metodologię, która może integrować rozwój, testowanie i wdrażanie oprogramowania. Idea ta narodziła się z potrzeby ciągłego dostarczania oprogramowania o wysokiej jakości i wydajności, a także zwiększenia współpracy między zespołami odpowiedzialnymi za rozwój i operacje. Wraz z rozwojem chmur obliczeniowych, automatyzacji i skalowania oprogramowania, idea DevOps stała się coraz bardziej popularna wśród firm i organizacji. Dzięki metodologii DevOps, zespoły są w stanie szybciej wdrażać zmiany, redukować ryzyko związane z wdrożeniem nowych funkcji oraz poprawiać komunikację i współpracę między działami IT. Obecnie DevOps jest szeroko stosowany w branży technologicznej i jest uważany za kluczowy element cyfrowej transformacji przedsiębiorstw.  

Dla kogo jest DevOps?

DevOps jest dla każdego zespołu IT, który poszukuje bardziej efektywnych i zautomatyzowanych procesów dostarczania oprogramowania. Ta metodyka pomaga zespołom deweloperskim i operacyjnym pracować wspólnie w celu szybszego wdrażania zmian i poprawiania produktywności. DevOps jest również przydatny dla firm, które chcą często wypuszczać nowe wersje aplikacji i dostarczać wartość klientom w krótkich cyklach czasowych. Ta praktyka jest również przydatna dla firm chcących zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby klientów. Ponadto, DevOps jest dla tych, którzy chcą wprowadzić kulturę ciągłego doskonalenia i otwartości na zmiany w swojej organizacji. W związku z tym, DevOps jest dla każdej firmy, która pragnie szybko reagować na zmiany rynkowe, szybko wdrażać nowe funkcje i usprawniać procesy dostarczania oprogramowania.

DevOps – kim jest i czym się zajmuje? 

Czym jest DevOps? Termin DevOps jest w ostatnim czasie bardzo popularny. Pochodzi oni z połączenia dwóch anglojęzycznych słów development (rozwój), jak również operations (operacje).  Osoba pracująca na tym stanowisku łączy wiele działań w zakresie IT prowadząc swoje działania zarówno w procesie programowania konkretnych aplikacji, jak również administrowania serwerami. DevOps posiada szeroki zakres wiedzy, tak aby móc sprawnie administrować systemem operacyjnym, nadzorować procesy związane z tworzeniem oprogramowania i testerami, którzy nad nimi pracują. 

Istotna w tym zawodzie jest znajomość języka angielskiego, tak aby sprawnie posługiwać się terminologią oraz bez problemu odnaleźć rozwiązanie problemu na forum anglojęzycznym czy też dokumentacji. Zespoły DevOps muszą znać zagadnienia związane z programowaniem, działaniem systemów operacyjnych, techniczną infrastrukturą IT i jej bezpieczeństwem, administracją serwerami, testowaniem oprogramowania i aplikacji oraz technologiami chmurowymi. Kluczowe jest również zrozumienie określonych języków skryptowych (takich jak Python, Perl, Ruby lub Bash), środowisk Linux i narzędzi do automatyzacji (takich jak Hudson, Jenks, Puppet, Artifactory). Przydatne może być również doświadczenie zdobyte podczas pracy z bazami danych.

Jak zostać DevOps

Aby zostać DevOps, warto najpierw zdobyć odpowiednie wykształcenie lub doświadczenie w dziedzinie informatyki, programowania lub administracji systemami. Następnie warto posiąść dobre umiejętności techniczne, w tym znajomość narzędzi i metodologii związanych z ciągłym dostarczaniem oprogramowania (CI/CD), automatyzacją procesów oraz monitorowaniem infrastruktury IT. Ważne jest również posiadanie umiejętności interpersonalnych, aby efektywnie współpracować z różnymi zespołami i wykonywać zadania zgodnie z zasadami zwinności. Ponadto, aby stać się DevOpsem, warto również zdobyć certyfikaty branżowe, Administrator DevOps takie jak AWS Certified DevOps Engineer, Microsoft Certified: Azure DevOps Engineer Expert czy Google Cloud Professional DevOps Engineer. Niezbędna jest również ciągła chęć nauki i doskonalenia swoich umiejętności, aby być na bieżąco z nowymi technologiami i trendami w branży IT.

Jakie są zalety DevOps?

DevOps to metodyka zarządzania procesami wytwarzania oprogramowania, które integruje działania zespołu programistycznego z zespołem operacyjnym. Zalety DevOps są liczne i obejmują szybsze wdrażanie poprawek i nowych funkcji, lepszą jakość oprogramowania, skrócenie cyklu życia projektu oraz zwiększenie efektywności i elastyczności pracy zespołu. Dzięki integracji różnych dziedzin pracy nad oprogramowaniem, DevOps przyczynia się do szybszej reakcji na potrzeby rynku, zwiększenia konkurencyjności firmy oraz lepszego zrozumienia wymagań klientów. Ponadto, DevOps pozwala na ciągłą integrację, testowanie i wdrażanie, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka błędów i większą pewność co do stabilności oprogramowania ku większemu zadowoleniu klientów. Dzięki temu, przedsiębiorstwo może osiągnąć przewagę konkurencyjną poprzez szybsze dostarczanie innowacyjnych rozwiązań na rynek. 

Jak wdrożyć DevOps

Wdrożenie kultury DevOps polega na zaangażowaniu całego zespołu w firmie. Kluczowym krokiem jest zrozumienie i akceptacja przez zarząd konieczności wprowadzenia zmian w organizacji. Następnie należy przekonać zespół do zaakceptowania nowych narzędzi i procesów, które umożliwią automatyzację i usprawnienie pracy. Wdrożenie DevOps wymaga również ciągłego monitorowania i doskonalenia procesów, aby zapewnić ciągłą dostarczalność oprogramowania. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniego szkolenia dla pracowników oraz stworzenie odpowiedniej infrastruktury, która umożliwi wydajne wdrażanie zmian. Wdrożenie DevOps należy traktować jako proces ciągły, który wymaga zaangażowania zespołu, ciągłego doskonalenia i przystosowywania się do zmieniających się potrzeb i technologii. Dzięki właściwemu podejściu wdrożenie DevOps może przynieść wiele korzyści, ponieważ kładzie nacisk na skrócenie czasu dostarczania nowych funkcji czy zwiększenie stabilności i efektywności systemów informatycznych.

Podstawowe zadania DevOpsa

Praca w zawodzie DevOpsa jest bardzo odpowiedzialna. Wspomniany wyżej zakres wiedzy niezbędny jest na tym stanowisku do realizacji podstawowych obowiązków m.in.

  • Przygotowanie środowisk, które obejmują różne etapy np. planowania,  tworzenia oprogramowania, implementacji w środowisku deweloperskim, implementacji do produkcji.

  • CI / CD, czyli Proces Continuous Integration / Continuous Delivery – jest to przygotowanie, jak również automatyzacja samego procesu budowania, testowania oraz weryfikacja kodu. Następnie kod jest wdrażany do środowiska serwerowego.

  • Bieżący monitoring infrastruktury oraz reagowanie w przypadku niepokojących alertów z systemu monitorującego.

  • Automatyzacja procesów, która pozwoli na ograniczenie błędów powstałych na skutek czynnika ludzkiego.

  • Przygotowanie i wdrożenie (głównie w chmurze) skalowalnej oraz elastycznej aplikacji.

 • Instalowanie, późniejsza konfiguracja oraz aktualizacja narzędzi, które pomagają w procesie tworzenia oprogramowania.
Co to jest AWS (Amazon Web Services)?

3 kluczowe koncepcje DevOps

Jedną z kluczowych koncepcji DevOps jest automatyzacja, czyli proces, który pozwala na eliminację powtarzalnych zadań oraz poprawę efektywności poprzez wprowadzenie narzędzi i skryptów umożliwiających szybkie wdrażanie, testowanie i dostarczanie oprogramowania. Kolejną istotną ideą DevOps jest ciągła integracja, co oznacza łączenie kodu napisanego przez różnych programistów w jedną spójną całość, co przyspiesza proces tworzenia oprogramowania. Ostatnią ważną koncepcją jest kultura współpracy i komunikacji między różnymi działami przedsiębiorstwa, takimi jak zespół developerski, operacyjny oraz działy biznesowe. Dzięki tej współpracy możliwe jest szybkie reagowanie na zmiany oraz wprowadzanie ulepszeń, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku. Te trzy kluczowe koncepcje stanowią fundamenty filozofii DevOps i są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w wdrożeniu tej metodyki w przedsiębiorstwie.

Najważniejsze praktyki DevOps

Najważniejszymi praktykami w metodologii DevOps są automatyzacja, ciągła integracja oraz ciągłe dostarczanie. Automatyzacja pozwala na skrócenie czasu potrzebnego do wdrażania nowych funkcji i poprawek, co z kolei przekłada się na szybsze reakcje na zmieniające się potrzeby biznesowe. Ciągła integracja polega na regularnym łączeniu kodu wszystkich programistów w jedną główną gałąź, co umożliwia szybkie wykrywanie ewentualnych błędów oraz konfliktów. Natomiast ciągłe dostarczanie to praktyka polegająca na regularnym dostarczaniu nowych funkcji do użytkowników końcowych, co pozwala na szybkie zbieranie opinii oraz reakcji, co z kolei może prowadzić do szybkiej adaptacji aplikacji do nowych potrzeb. Wprowadzenie tych praktyk w procesie wytwarzania oprogramowania pozwala firmom na zwiększenie efektywności oraz szybkości w dostarczaniu nowych rozwiązań biznesowych.

Ile zarabia DevOps Engineer?

DevOps Engineer to zawód, który cieszy się coraz większym popytem na rynku pracy. Osoba zatrudniona na stanowisku DevOps Engineer zajmuje się automatyzacją procesów wytwarzania oprogramowania oraz zarządzaniem infrastrukturą IT. Zarobki DevOps Engineera różnią się w zależności od doświadczenia, umiejętności oraz lokalizacji. Średnie zarobki DevOps Engineera w Polsce wynoszą około 8 000-15 000 złotych brutto miesięcznie. Jednakże osoby ze znacznym doświadczeniem oraz umiejętnościami mogą liczyć na zarobki nawet powyżej 20 000 złotych brutto. Za granicą zarobki DevOps Engineera mogą być znacznie wyższe, najczęściej w przedziale 70 000-100 000 dolarów rocznie. Dlatego też wiele osób decyduje się na rozwój kariery w obszarze DevOps, ponieważ stanowisko to oferuje atrakcyjne wynagrodzenie oraz wiele możliwości rozwoju zawodowego.

Jakie są wyzwania związane z wdrażaniem DevOps?

Wdrażanie DevOps może być trudne z kilku powodów. Po pierwsze, może być trudno zmienić kulturę organizacyjną, aby zachęcać do współpracy i komunikacji między zespołami developerskimi i operacyjnymi. Wielu pracowników może być przeciwnych zmianie swoich dotychczasowych praktyk i procesów pracy. Ponadto, konieczne jest wdrożenie nowych narzędzi i technologii, co również może wiązać się z trudnościami i oporem ze strony pracowników. Ponadto, konieczne jest także łączenie różnych systemów i infrastruktury, co wiąże się z wyzwaniami technicznymi i organizacyjnymi. Ważne jest także zapewnienie odpowiedniej kontroli i bezpieczeństwa w procesie wdrażania DevOps, aby uniknąć problemów związanych z bezpieczeństwem danych i systemów. Wreszcie, wdrażanie DevOps wymaga ciągłego uczenia się i doskonalenia, co może być trudne dla niektórych zespołów i pracowników.

Podsumowanie

Wiedząc, czym zajmuje się DevOps zapewne zauważyłeś, że pracując na tym stanowisku potrzebny jest szeroki zakres wiedzy zarówno z samego programowania, jak również administracji serwerami. DevOps przynosi korzyści nie tylko firmom technologicznym, które rozwija Dla IT to także sposób na dokładniejsze zaspokojenie potrzeb użytkowników. DevOps ułatwia działania, które docelowo poprawiają jakość dostarczanych klientom produktów, co przekłada się na satysfakcję użytkowników końcowych.

Przeczytaj także:

Darmowy kurs WooCommerce
Artykuł odpowiedział na twoje pytanie? Udostępnij go dalej:
Obrazek domyślny
Karolina Wierzbińska
Zwolenniczka innowacyjnego podejścia do biznesu w sieci. Od kliku lat głównym zamiłowaniem jest SEO i Content Marketing. Nieustannie śledzi wszelkie nowinki technologiczne. Na co dzień entuzjastka zdrowego trybu życia i zwierząt.
Raport rynku WordPress