Obsługa wersji PHP w LH.pl – kalendarz wsparcia

PHP to język programowania używany do tworzenia stron internetowych i aplikacji webowych. W kontekście hostingu, PHP odnosi się do tzw. interpretera PHP, czyli oprogramowania, które działa na serwerze i odpowiada za przetwarzanie skryptów. Innymi słowy, jest to technologia, która działa w tle, odczytując kod Twojej strony i generując na jego podstawie to, co użytkownik widzi w swojej przeglądarce.

Interpreter PHP, jak każde oprogramowanie, jest dostępny w różnych wersjach. Zmiana wersji PHP na serwerze oznacza właśnie zmianę wersji interpretera PHP.

Dlaczego warto używać aktualnej wersji PHP?

Używanie aktualnej wersji PHP na Twoim serwerze jest kluczowe z kilku powodów. Po pierwsze, nowsze wersje PHP są szybsze i bardziej wydajne, co może znacząco poprawić czas ładowania Twojej strony internetowej. Po drugie, z każdą aktualizacją wprowadzane są poprawki bezpieczeństwa, które chronią Twoją stronę przed nowymi zagrożeniami i atakami hakerskimi. Na koniec, nowsze wersje PHP często zawierają nowe funkcje, które mogą ułatwić i rozszerzyć możliwości programowania Twojej strony.

Kalendarz wsparcia różnych wersji PHP

Aktualizacja PHP jest ważna nie tylko dla poprawy bezpieczeństwa i wydajności Twojej strony, ale także dlatego, że starsze wersje PHP z czasem tracą wsparcie techniczne. Oznacza to, że wszelkie problemy lub luki w zabezpieczeniach nie będą już naprawiane, co stawia Twoją stronę w jeszcze większym ryzyku. Aktualne wersje PHP są regularnie aktualizowane i wspierane przez twórców, co zapewnia ciągłe wsparcie i ochronę.

Tabela wsparcia dla wersji PHP od 5.6 do 8.3

Wersja PHPKoniec oficjalnego wsparcia bezpieczeństwaBezpłatne wsparcie w LH.pl do
5.631 grudnia 201831 sierpnia 2024
7.010 stycznia 201931 sierpnia 2024
7.11 grudnia 201931 sierpnia 2024
7.230 listopada 202031 sierpnia 2024
7.36 grudnia 202131 sierpnia 2024
7.428 listopada 202231 sierpnia 2024
8.026 listopada 202331 sierpnia 2024
8.131 grudnia 202530 czerwca 2026
8.231 grudnia 202630 czerwca 2027
8.331 grudnia 202730 czerwca 2028
Źródło: https://www.php.net/supported-versions.php

Producent dla każdej wersji PHP wyznacza dwie daty: wsparcie rozwoju oraz wsparcie bezpieczeństwa. Wsparcie rozwoju i wsparcie bezpieczeństwa to dwa kluczowe terminy, które opisują różne fazy wsparcia technicznego dla każdej wersji PHP. Zrozumienie tych terminów jest istotne, aby efektywnie zarządzać wersjami PHP na swoim serwerze i zapewnić, że strona internetowa jest zarówno funkcjonalna, jak i bezpieczna.

Wsparcie rozwoju odnosi się do okresu, w którym wersja PHP jest aktywnie rozwijana przez twórców. W tym czasie wprowadzane są nowe funkcje, poprawki błędów oraz ulepszenia wydajności. Wsparcie rozwoju jest tym czasem, w którym dana wersja PHP jest najbardziej „żywa” i otrzymuje pełne wsparcie techniczne. Zakończenie tego wsparcia oznacza, że nowe funkcje i poprawki nie będą już dodawane do tej wersji. Aktualne terminy wsparcia rozwoju możesz sprawdzić na oficjalnej stronie PHP.

Co to jest wsparcie bezpieczeństwa PHP?

Po zakończeniu wsparcia rozwoju, wersja PHP wchodzi w fazę wsparcia bezpieczeństwa. To okres, w którym twórcy koncentrują się wyłącznie na wydawaniu łatek bezpieczeństwa. Łatki te naprawiają krytyczne błędy i luki bezpieczeństwa, ale już bez dodawania nowych funkcji czy ulepszeń. Wsparcie bezpieczeństwa ma na celu dać użytkownikom czas na przesiadkę na nowszą wersję PHP, jednocześnie utrzymując ich obecne systemy w bezpiecznym stanie.

Czym jest bezpłatne wsparcie PHP w LH.pl?

Na hostingu w LH.pl możesz korzystać z danej wersji PHP bezpłatnie przez cały okres trwania wsparcia rozwoju i wsparcia bezpieczeństwa danej wersji, a także 6 miesięcy po zakończeniu oficjalnego wsparcia bezpieczeństwa. Te dodatkowe 6 miesięcy wykorzystaj na aktualizację swojej strony internetowej i wersji PHP, tak, by korzystała z najnowszej, bezpiecznej, aktualnej, wydajnej wersji PHP. Takie podejście do utrzymania strony zagwarantuje Ci wysoki poziom bezpieczeństwa i najwyższą wydajność.

Jeżeli jednak z jakiegoś powodu nie możesz korzystać z aktualnej wersji PHP, w LH.pl zapewnimy Ci dostęp do wersji, które utraciły już oficjalne wsparcie bezpieczeństwa. Pamiętaj jednak, że korzystanie z nieaktualnej wersji PHP może narażać Twoją stronę na niebezpieczeństwo i ataki hakerskie. Może Ci także utrudniać aktualizację systemów CMS (np. WordPress) lub ograniczać wsparcie dla ich komponentów (wtyczek, motywów), a także negatywnie wpływać na wydajność strony, spowalniając ją.

Co się stanie po wygaśnięciu bezpłatnego wsparcia PHP w LH.pl?

Niestety, utrzymanie serwerów, na których zainstalowane są przestarzałe i niewspierane wersje PHP wymaga dodatkowych nakładów pracy i zasobów także od nas, co przekłada się na wyższe koszty operacyjne. Utrzymywanie starych wersji PHP znacznie komplikuje proces konfiguracji serwerów, a także stanowi większe wyzwanie w procesie zarządzania nimi. Przestarzałe wersje nie są wspierane przez oprogramowanie serwerowe, z którego korzystamy. Chcąc oferować, dla przykładu, wersję PHP 5.6 na serwerze, część bibliotek musi zostać skompilowana ręcznie, co wymaga od nas utrzymania zespołu, który będzie nad tym czuwał. Wszelkie aktualizacje muszą być dokonywane ręcznie, gdyż aktualizacje automatyczne nie wspierają przestarzałych wersji PHP. Ponadto, im starsza wersja PHP, tym więcej zagrożeń i podatności, które musimy monitorować, i na które musimy reagować natychmiastowo.

W związku z tym, aby kontynuować świadczenie usług na najwyższym poziomie, informujemy, że od 1 września 2024 r. wprowadzamy opłatę za korzystanie z niewspieranych wersji PHP. Opłata ta wynosi 100 zł netto i zostanie doliczona do ceny odnowienia hostingu, na którym umieszczona jest przynajmniej jedna strona korzystająca z przestarzałej wersji PHP. Koszt ten jest niezależny od liczby stron i uruchomionych wersji PHP na serwerze, i zawsze wynosi 100 zł netto. Opłaty tej można uniknąć, korzystając z aktualnie wspieranej wersji PHP na wszystkich swoich stronach.

Jak wybrać odpowiednią wersję PHP?

Wybór odpowiedniej wersji PHP zależy od kilku czynników:

  1. Bezpieczeństwo – zawsze należy wybierać wersję, która jest wciąż wspierana pod kątem bezpieczeństwa. To minimalizuje ryzyko eksploatacji znanych luk przez atakujących.
  2. Kompatybilność – upewnij się, że Twoje aplikacje i skrypty są kompatybilne z wybraną wersją PHP. Często aktualizacje oprogramowania (np. CMS lub frameworki) mogą wymagać konkretnej wersji PHP.
  3. Wydajność – nowe wersje PHP są zazwyczaj optymalizowane pod kątem wydajności, co może przekładać się na szybsze działanie Twojej strony.

Jak zmienić wersję PHP na aktualną?

Jeśli korzystasz z hostingu w LH.pl, to wersję PHP możesz zmienić bardzo łatwo, w ustawieniach swojego serwera. Wystarczy udać się do zakładki “Serwery > Strony WWW”, wejść do ustawień wybranej strony, a następnie w bloku “Wersja PHP” wybrać odpowiednią wersję z rozwijanego menu i zapisać zmiany.

Zmiana wersji PHP w LH.pl

Szczegółowe instrukcje znajdziesz w poradniku, jak zmienić wersję PHP.

Więcej informacji znajdziesz w naszym filmie:

Raport rynku WordPress