Transfer domen.pl – wszystko co musisz wiedzieć

Przeniesienie domeny pl, a właściwie transfer obsługi domen, to przeniesienie nazw do innego operatora, na podstawie kodów authinfo. Jak dokonać takiej migracji i co zrobić, gdy operator nie chce wydać nam kodu?

W zakresie zadań należących do operatora domeny znajduje się zmiana danych abonenta, cesja, a także zmiana delegacji domeny. Dodatkowo, podmiot ten pośredniczy w odnawianiu  usługi o kolejny okres rozliczeniowy, a także udostępnia abonentowi kod authinfo, niezbędny do dokonania transferu. Znajomość procedury transferu domen polskich jest tak samo ważna jak znajomość ich cyklu życia.

transfer domen .pl, transfer domeny .pl, nask, migracja domeny, domena

Kod authinfo to unikalny ciąg znaków, przypisany do każdej domeny. Aby transfer mógł odbyć się z powodzeniem, abonent domeny musi przekazać nowemu operatorowi kod autoryzacyjny, a to przekazanie jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci przeniesienia obsługi domenowej. Kod authinfo uzyskuje się od operatora najczęściej na podstawie pisemnego wniosku lub rzadziej, można pobrać go bezpośrednio z panelu zarządzania usługą. Te zasady są uniwersalną procedurą transferową, bez znaczenia, czy przenosimy domeny polskie, globalne, czy europejskie. Różnice pojawiają się dopiero przy poszczególnych krokach dalszego postępowania.

Domeny polskie

W przypadku domen z rozszerzeniem .pl, kwestię obsługi, a także transferów domen, nadzoruje operator nadrzędny, czyli NASK. Każdy operator, który jest Partnerem NASK, zobowiązany jest do przestrzegania nałożonego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, regulaminu nazw domeny .pl.

transfer domen .pl, transfer domeny .pl, transfer domen, migracje domen, domeny, nask, transfer domen pl,

Procedura transferu domen .pl

  1. Abonent zwraca się do dotychczasowego operatora z prośbą wydania kodu authinfo.
  2. Abonent uzyskuje kod authinfo od obecnego operatora i przekazuje go przyszłemu operatorowi.
  3. Nowy operator wprowadza transfer domeny.
  4. Abonent, na rejestrowy adres e-mail, wskazany na wniosku o wydanie kodu, otrzymuje wiadomość od NASK, z adresu automat@dns.pl. W tej wiadomości zawarta jest informacja o zainicjowaniu migracji przez nowego operatora, a także link autoryzujący.
  5. Kliknięcie w link powoduje zgodę na transfer i automatyczne zakończenie procedury. Wraz z tym krokiem, w rejestrze whois aktualizuje się zapis dotyczący Rejestratora domeny.

Co ważne, w przypadku transferów domeny .pl, okres rozliczeniowy dla usługi nie ulega zmianie, a koszty za jej odnowienie są zgodne z cennikiem nowego operatora.

Wniosek o wydanie kodu authinfo

Kody autoryzujące wydawane są najczęściej na podstawie pisemnego wniosku. Należy pamiętać, iż dane, które wpisujemy na wniosek, muszą być zgodnie z danymi w rejestrze domenowym. Dokument musi być również podpisany przez przedstawiciela podmiotu będącego abonentem usługi. W przypadku domen zarejestrowanych na osobę fizyczną, nie ma wątpliwości, kto powinien podpisać wniosek. Gdy usługa jest zarejestrowana na firmę, musi być to podpis osoby będącej reprezentantem firmy według rejestru CEIDG lub KRS. Prócz wypełnienia i podpisania wniosku, powinniśmy dostarczyć operatorowi również odpis z rejestru CEIDG, KRS, skan dowodu osobistego lub fragment umowy spółki, świadczący o reprezentacji. Dokumenty te pozwolą operatorowi zweryfikować fakt, czy osoba, wnosząca o wydanie kodów, jest rzeczywiście do tego umocowana. Ta dodatkowa weryfikacja pozwala na zminimalizowanie zagrożenia trafienia kodu w niepowołane ręce.

Co zrobić, gdy operator nie chce wydać nam kodu?

NASK, w swoich zapisach regulujących przeniesienie domeny, podkreśla bardzo ważną kwestię:

„Na żądanie Abonenta Partner obsługujący nazwę domeny zobowiązany jest niezwłocznie wydać kod authinfo, który umożliwi przeniesienie obsługi. Partner nie może uzależniać wydania kodu od uprzedniego spełnienia dodatkowych warunków. „

Podczas prób uzyskania kodu warto powołać się na ten zapis, a tym samym pokazać rejestratorowi, iż znamy prawa abonenta domeny. Operator, który zwleka z wydaniem kodu może powołać się jednak na inny zapis:

„Domenę obsługuje Partner – kody authinfo Abonent pobiera od obecnie obsługującego domenę Partnera i przekazuje przyszłemu, zgodnie z procedurami obu Partnerów”

Istotny jest tu fragment: „(…) zgodnie z procedurami obu Partnerów.”. Odnosi się on do regulaminów poszczególnych operatorów domen. Jeśli operator, od którego chcemy uzyskać kod, w swoim regulaminie podkreśla, iż rozpatrzenie wniosku o wydanie kodu może potrwać do 7  lub 14 dni, nic nie możemy zrobić. Regulamin obsługi domeny został przez nas zaakceptowany na etapie rejestracji usługi i wciąż nas obowiązuje.

Jeśli jednak operator nie ma w regulaminie zapisów ograniczających tę procedurę, a mimo to nie uzyskaliśmy od niego kodu autoryzującego, możemy odwołać się do NASK.

„Partner jest zobowiązany do udostępnienia kodu authinfo Abonentowi, na podstawie wniosku złożonego zgodnie z jego wymaganiami. W przypadku bezskutecznego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej wydania kodu authinfo przez Partnera, NASK podejmie działania umożliwiające udostępnienie kodu authinfo.” 

Ten zapis w prawach abonenta domeny, daje duże wsparcie w przypadku sytuacji spornych z obecnym operatorem. Niestety nierzadko bywa tak, że operator opóźnia wydanie kodu przed końcem ważności domeny, tym samym próbuje zmusić nas do kolejnego odnowienia. Możliwości uzyskania kodu od NASK nie można jednak nadużywać. Jeśli czekamy dzień lub dwa, nie jest to podstawa do zwracania się do NASK. Zawsze warto również podjąć próbę kontaktu z operatorem i zwrócić się o pilne rozpatrzenie wniosku.

Kilka dobrych praktyk transferu domen .pl

  • Okres rozliczeniowy dla domeny trwa przynajmniej 365 dni. Jeśli planujemy przenieść obsługę domeny, nie zostawiajmy tego na ostatnią chwilę. Warto pamiętać, iż wraz z migracją domeny, okres rozliczeniowy nie ulega zmianie, a zatem transferem można zająć się nawet kilka miesięcy przed jego końcem.
  • Czytajmy regulaminy operatorów, zanim zarejestrujemy usługę, a także regulaminy promocji, z których korzystamy. Sprawdźmy, czy nie obowiązuje nas zapis o konieczności przynajmniej jednego odnowienia usługi po rejestracji, lub braku możliwości wytransferowania domeny przed dłuższy okres.
  • Sprawdźmy cennik operatora. Nie mówię tu tylko o cenniku rejestracji, ale również odnowienia usługi. Warto to robić, by nie przepłacić w kolejnych latach.
  • Rejestrujmy domenę w firmie, w której utrzymujemy hosting. Nie jest to obligatoryjne, lecz takie działanie ułatwi nam zarządzanie usługami, a także rozwiązywanie ewentualnych trudności.
  • Zapoznajmy się z prawami abonenta domeny .pl, które są wyszczególnione na stronie NASK.

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy nasz nowy rejestrator jest Partnerem NASK, sprawdźmy to na liście podmiotów, które podpisały porozumienie z operatorem nadrzędnym.

Mam nadzieję, że udało mi się zebrać wszystkie istotne informacje w kwestii transferu domeny .pl. Zachęcam do śledzenia naszego bloga, gdyż niedługo pojawi się na nim artykuł o przenoszeniu domen globalnych i europejskich.

Artykuł odpowiedział na twoje pytanie? Udostępnij go dalej:
Obrazek domyślny
Aneta Rutkowska
Lubi gdy wszystko działa, a najlepiej jeżeli działa szybko. W szczególności strony internetowe. Pomaga użytkownikom WordPressa zrozumieć go lepiej. Gdyby fizycy mieli taką umiejętność wyjaśniania skomplikowanych rzeczy, wszyscy rozumielibyśmy fizykę kwantową. Na co dzień koordynuje różne procesy w najlepszej firmie hostingowej w Polsce – LH.pl.
Raport rynku WordPress