Transfer domen globalnych i europejskich

Przeniesienie obsługi domeny jest możliwe także dla domen globalnych i europejskich. Transfer tych nazw różni się jednak od procedury przeniesienia domen z rozszerzeniem .pl. 

Podobnie jak w przypadku domen polskich, migracja odbywa się na podstawie kodu authinfo, który należy uzyskać od obecnego operatora domeny. Uzyskany kod authinfo należy przekazać wybranemu, nowemu operatorowi, którego zadaniem będzie zainicjowanie migracji. Transfer domen możemy inicjować również samodzielnie, pod warunkiem, że operator udostępnia formularz transferowy na swojej stronie WWW.

transfer domen globalnych,domeny .eu, icann

Domeny globalne

W rejestrze whois każda domena globalna posiada nie tylko zbiór informacji o abonencie, operatorze i okresie rozliczeniowym usługi, ale również wpis o aktualnym jej statusie. Statusy domenowe bezpośrednio odnoszą się do cyklu życia domeny, a także świadczą o możliwości jej wytransferowania do innego operatora. Domena, którą można swobodnie transferować, posiada status: OK. W rejestrach whois możemy jednak spotkać status: Transfer prohibited, który uniemożliwia dokonanie przeniesienia domeny.

Jeśli nasza domena ma taki status, wystarczy, że skontaktujemy się z obecnym operatorem i zwrócimy się z prośbą o zamianę statusu na OK. Niekiedy opcja zmiany statusu znajduje się też w panelu zarządzania usługą.

Wniosek o wydanie kodu

Kody authinfo niezbędne do transferu najczęściej uzyskuje się na podstawie wniosku, który powinien być dostępny na stronie obecnego operatora usługi. Dokument musi zostać wypełniony danymi abonenta domeny, a także podpisany przez osobę umocowaną do reprezentacji podmiotu będącego abonentem. Do wniosku należy dołączyć skan dowodu osobistego (w przypadku usług zarejestrowanych na osobę fizyczną), lub odpis z rejestru CEIDG/KRS/fragment umowy spółki (w przypadku usług zarejestrowanych na firmę).

Procedura przeniesienia domen globalnych

Procedura migracji domen globalnych różni się od przeniesienia domen polskich i jest regulowana przez rejestratora nadrzędnego. Dla domen .pl mamy jednego rejestratora i jest nim NASK, domeny globalne zaś rejestruje kilka podmiotów. Nad wszystkimi operatorami i rejestratorami czuwa instytucja nadzorująca, czyli ICANN. To właśnie ta jednostka ma prawo zweryfikować dane abonenta dla każdej domeny globalnej w Internecie.

 1. Abonent zwraca się do dotychczasowego operatora z prośbą wydania kodu authinfo dla aktywnej domeny.
 2. Abonent uzyskuje kod authinfo od obecnego operatora i przekazuje go przyszłemu operatorowi.
 3. Nowy operator wprowadza transfer domeny.
 4. Abonent, na rejestrowy adres e-mail, wskazany na wniosku o wydanie kodu, otrzymuje wiadomość od rejestratora nadrzędnego. W tej wiadomości zawarta jest informacja o zainicjowaniu migracji, a także link autoryzujący.
 5. Kliknięcie w link powoduje zgodę na transfer i automatyczne rozpoczęcie procedury.  W zależności od końcówki domeny, którą przenosimy, czas trwania może wynosić nawet kilka dni. Podczas transferu usługa pozostaje przez cały czas aktywna, a strona WWW oraz skrzynki w domenie będą działać bez przerwy.
 6. Po zakończeniu procesu transferu, abonent otrzymuje maila z potwierdzeniem przeniesienia usługi do nowego operatora. Po tym kroku, rejestr whois aktualizuje zapis o firmie, w której zarejestrowana jest domena.
 7. Domena zostaje automatycznie odnowiona o +1 rok, a zatem nowy operator ma prawo wystawić fakturę na kwotę zgodną z cennikiem odnowienia domeny globalnej.

UWAGA!

Usługa, która przed transferem jest opłacona do 01.05.2017 roku, po transferze pozostanie ważna do 01.05.2018 rok, a zatem opłacony okres rozliczeniowy nie przepada, a jedynie zostaje wydłużony.

Ograniczenia w transferze domen globalnych

Jeśli domena, którą chcemy przenieść do innego operatora, była niedawno transferowana, zmieniały się dla niej dane abonenta lub była wykonywana cesja – musimy odczekać 60 dni od dokonywanych zmian. Zasady te zostały wprowadzone przez ICANN i mają na celu ograniczenie nieuczciwych działań na rynku domenowym, a tym samym regulacje rynku wtórnego.

transfer domen globalnych, icann

Weryfikacja danych abonenta po transferze domeny

Transfer domeny jest jedną z trzech sytuacji, w której jednostka nadzorująca, czyli ICANN, może dokonać weryfikacji danych abonenta domeny. Weryfikacja ta odbywa się mailowo i jest krokiem koniecznym, by zachować ciągłość działania usług. Więcej informacji na temat weryfikacji ICANN znajdziecie we wpisie jej poświęconym.

Domeny europejskie

Kwestia wydania kodów authinfo, oraz przekazania ich nowemu operatorowi pozostaje niezmienna. W przypadku domen europejskich mamy jednak tylko jednego rejestratora nadrzędnego i jest nim EURID.

Procedura przeniesienia domen .eu

 1. Abonent zwraca się do dotychczasowego operatora z prośbą wydania kodu authinfo dla aktywnej domeny.
 2. Abonent uzyskuje kod authinfo od obecnego operatora i przekazuje go przyszłemu operatorowi.
 3. Nowy operator wprowadza transfer domeny i proces automatycznie zostaje zakończony.
 4. Ważność domeny zostaje przedłużona o + 1rok, a zatem operator ma prawo wystawić fakturę za odnowienie usługi, na kwotę zgodną z obowiązującym cennikiem odnowień domen europejskich.
 5. W rejestrze domen .eu, aktualizuje się zapis o nowym rejestratorze domeny.

W przypadku transferów domen globalnych i europejskich nie należy zwlekać z migracją do samego końca okresu rozliczeniowego. Najbezpieczniej jest zająć się tym tematem maksymalnie na 30 dni przed wygaśnięciem usługi. Ma to szczególne znaczenie w przypadku domen globalnych, gdyż może okazać się, że przed transferem będziemy musieli zmieniać status dla usługi, co może wydłużyć proces.

Artykuł odpowiedział na twoje pytanie? Udostępnij go dalej:
Obrazek domyślny
Aneta Rutkowska
Lubi gdy wszystko działa, a najlepiej jeżeli działa szybko. W szczególności strony internetowe. Pomaga użytkownikom WordPressa zrozumieć go lepiej. Gdyby fizycy mieli taką umiejętność wyjaśniania skomplikowanych rzeczy, wszyscy rozumielibyśmy fizykę kwantową. Na co dzień koordynuje różne procesy w najlepszej firmie hostingowej w Polsce – LH.pl.
Raport rynku WordPress