Co to jest SLA hostingu?

Podczas wyboru hostingodawcy, z którego usług będziesz korzystał, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Duże znaczenie ma przede wszystkim jakość usług, cena, oferowany support (o ile w ogóle jest w ofercie), jakość supportu, opinie, kanały komunikacji, dostępność infolinii alarmowej, czy też SLA. Czym jednak jest SLA?

Decydując się na konkretnego operatora, chcesz mieć pewność, że Twoja strona będzie aktywna i nie będzie konieczności zgłaszania hostingodawcy problemów z dostępnością witryny. Warto zatem przed wykupieniem usług zweryfikować zapisy umowy, czy też regulaminu operatora i odnaleźć punkty dot. gwarantowanej dostępności SLA.

Każda przerwa w działaniu usługi, nawet ta najmniejsza może stanowić problem w codziennych pracach nad stroną. Przekłada się to także na realną utratę pieniędzy w sytuacji, kiedy nowe zamówienia w Twoim sklepie internetowym nie będą mogły zostać zrealizowane. W tym artykule dowiesz się, co to jest SLA hostingu oraz na co zwrócić uwagę podczas wyboru oferty.

Szukasz dobrego hostingu z supportem? Sprawdź nasz Hosting WordPress ze WWWsparciem na dobry start
Hosting WordPress

Co to jest dostępność usługi?

Dostępność określa i precyzuje, w jakim stopniu konkretny sprzęt czy też system jest odporny na awarie. Dostępność będzie zrealizowana wtedy, gdy usługa (np. Twoja strona internetowa) będzie działała prawidłowo, bez przykrych niespodzianek.

Przykład:

Powiedzmy, że jednostką czasu, w jakiej mierzymy dostępność, jest 1 dzień. Jeśli dostępność infrastruktury wynosi tego dnia 50%, oznacza to, że usługi były świadczone przez 12 godzin. Pozostałe 12 godzin usługi nie były dostępne.

Co to jest SLA?

SLA jest to skrót od angielskiego zwrotu Service Level Agreement. Jest to umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług. W zależności od firmy oraz rodzaju usług SLA może być gwarantowane na podstawie wiążącego obie strony regulaminu lub też zapisu w umowie. Hostingodawca w punkcie dotyczącym SLA precyzuje zdolność systemu, czy też urządzeń do świadczenia usług w określonym czasie (np. tydzień, miesiąc, rok).

Warto podkreślić, że mimo nieustannego rozwoju technologicznego, jak również nieustannego dbania o sprzęt oraz system IT, operator nie jest w stanie zagwarantować stuprocentowej dostępności. Bardzo duże znaczenie w momencie wystąpienia awarii ma to, w jaki sposób i w jakim czasie operator na nią zareaguje. Dzięki wdrożeniu odpowiedniego systemu monitorowania reakcja na ewentualną awarię powinna być natychmiastowa. Często wiele awarii nie jest związanych bezpośrednio z hostingodawcą. Przyczyną awarii może być np. nagłe uszkodzenie sprzętu, który obejmuje gwarancja. Nie zwalnia to natomiast operatora z konieczności podjęcia pilnych kroków i jak najszybszej wymiany sprzętu na sprawny.

W LH.pl dla serwerów współdzielonych dostępność usług została określona w regulaminie:

IX Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Operatora oraz wykonyw anie umowy

7. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Klient uiścił opłatę, o ile nie doszło do naruszenia umowy uniemożliwiającego świadczenie Usługi. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi, Klient zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. Operator gwarantuje ciągłość dostarczania usług przez 99.5 % czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłatą za Usługę. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Operator, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu danej Usługi trwający przez okres przekraczający 0.5 % czasu w danym miesiącu, Operator przedłuży Klientowi opłacony okres świadczenia danej Usługi o jeden miesiąc za każde 6 godzin braku ciągłości w świadczeniu danej Usługi, następujące po upływie 0.5 % czasu braku ciągłości w danym miesiącu.

Jak liczone jest SLA?

Podczas obliczania SLA znaczenie ma zarówno procent, jak również jednostka czasu w jakiej mierzona jest dostępność. Najpopularniejszą formą pomiaru SLA jest odniesienie miesięczne. Czasami zdarza się, że operatorzy gwarantują SLA w odniesieniu rocznym, przestrzegam jednak przed takim rozwiązaniem — z tabeli poniżej dowiesz się dlaczego.

SLA
Dostępność %
Niedostępność
tygodniowa
Niedostępność
miesięczna
Niedostępność
roczna
90%16.8 godziny72 godziny36 dni
95%8.4 godziny36 godziny18 dni
99,95%5.04 min21 min 30 s4 godziny i 20 min
99,99%1.01 min4 min 23 s52 min

Teraz wyraźnie widać, jaka jest różnica zarówno tygodniowo, miesięcznie, jak i rocznie w dostępności usług. Pamiętaj, aby podczas wyboru operatora unikać SLA w rozliczeniu rocznym. W przypadku bardzo wysokiego SLA (np. na poziomie 99,95%) w praktyce Twoja usługa może być niedostępna w skali roku nawet przez 4 godziny.

Warto również zwrócić uwagę w zapisach umowy, czy też regulaminu w kontekście ewentualnych wyłączeń usługi. Może to dotyczyć np. prac serwisowych, które będą prowadzone w nocy. Nie będzie się już to wliczać w SLA.

Sprawdź także: Czym zajmuje się Biuro Obsługi Klienta w firmie hostingowej?

Podsumowanie

Oferowane SLA ma bardzo duże znaczenie podczas wyboru operatora. Jeśli jesteś właścicielem strony/sklepu internetowego, który stanowi Twoje źródło dochodu to nie możesz pozwolić sobie na dłuższe przerwy w działaniu usługi. Żaden hostingodawca nie zaoferuje 100% SLA, chociażby ze względu na umowy i powiązania z zewnętrznymi dostawcami (np. gwarancja sprzętu). Pamiętaj jednak, aby unikać SLA w odniesieniu rocznym. Warto również podpytać o sposoby monitorowania ewentualnych awarii. Ma to bardzo duże znaczenie, gdyż odpowiedni system monitoringu pozwala na szybkie zareagowanie i wyeliminowanie usterki.

Artykuł odpowiedział na twoje pytanie? Udostępnij go dalej:
Obrazek domyślny
Karolina Wierzbińska
Zwolenniczka innowacyjnego podejścia do biznesu w sieci. Od kliku lat głównym zamiłowaniem jest SEO i Content Marketing. Nieustannie śledzi wszelkie nowinki technologiczne. Na co dzień entuzjastka zdrowego trybu życia i zwierząt.
Raport rynku WordPress