Jak wyeksportować i zaimportować kontakty na skrzynce e-mail?

W ramach poczty elektronicznej utrzymywanej na hostingu możesz dodawać dane kontaktowe swoich odbiorców do książki adresowej. Ułatwia to tworzenie wiadomości do osób, z którymi korespondujesz często.

Możesz chcieć przenieść kontakty z jednego konta e-mail na drugie, jeśli np. zakładasz nową skrzynkę, na której chcesz, aby również były dostępne. W tym celu przydatne są dostępne w webmailu funkcje eksportu i importu kontaktów.

Dowiedz się więcej: Jak założyć skrzynkę e-mail?

Jak wyeksportować kontakty?

Aby wyeksportować kontakty z książki adresowej:

  1. Zaloguj się w przeglądarce do poczty e-mail
  2. Przejdź do zakładki “Kontakty
  3. Z menu po prawej stronie wybierz opcję “Eksportuj

Możesz wyeksportować wszystkie kontakty, lub tylko wybrane, zaznaczone na liście po lewej stronie.

Kontakty zostaną zapisane jako plik contacts.vcf.

Jak zaimportować kontakty?

Aby zaimportować kontakty do książki adresowej:

  1. Zaloguj się w przeglądarce do poczty e-mail
  2. Przejdź do zakładki “Kontakty”
  3. Z menu po prawej stronie wybierz opcję “Importuj”
  4. Kliknij “Przeglądaj” aby wybrać na komputerze plik, który ma zostać zaimportowany
  5. Po wybraniu właściwego pliku kliknij “Importuj”

Kontakty zostaną dodane, a na ekranie wyświetli się komunikat z podsumowaniem importu.

Z opcji importu i eksportu możesz skorzystać również jeśli przenosisz konta e-mail do LH.pl od innego operatora. W praktycznie każdym webmailu, w którym dostępna jest książka adresowa, znajdziesz możliwość eksportu kontaktów do pliku. Plik ten możesz następnie zaimportować, korzystając z instrukcji powyżej.

Dowiedz się więcej: Jak przenieść domenę i hosting do LH.pl?
Raport rynku WordPress