Jak zwiększyć pojemność skrzynki e-mail?

Aby zwiększyć pojemność skrzynki ulokowanej na hostingu www zakupionym w LH.pl należy zalogować się do panelu klienta: lh.pl/panel, a następnie na lewym pasku bocznym przejść do zakładki Serwery, wybrać z listy serwer, który chcemy modyfikować, a następnie opcję Konta e-mail.

Otrzymasz widok Listy kont e-mail i aliasów. Przy koncie, które chcesz modyfikować kliknij Opcje, a następnie Zmień rozmiar.

Otrzymasz prosty konfigurator przestrzeni. Chwyć kropkę i przesuń ją w prawo lub w lewo, dostosowując przestrzeń do swoich potrzeb. Możesz też wpisać wielkość konta pocztowego w polu znajdującym się obok konfiguratora. Po zakończonej zmianie kliknij Zmień.

Powierzchnia Twojej skrzynki została powiększona.