Jak zmienić hasło do skrzynki e-mail

Zmiany hasła do konta stworzonego w ramach swojego hostingu w LH.pl można dokonać z poziomu panelu klienta lub za pomocą interfejsu webmail po zalogowaniu się na konto pocztowe.

1. Zmiana hasła do skrzynki e-mail z poziomu panelu klienta

Użytkownik w swoim panelu klienta znajdzie wszystkie konta pocztowe utworzone w ramach zakupionej usługi. Każde konto można edytować i zmienić hasło dostępowe, nawet jeśli zapomnieliśmy dotychczasowego hasła.

Aby zmienić hasło do skrzynki e-mail z poziomu panelu klienta, wykonaj następujące czynności. Zaloguj się do panelu klienta LH.pl, a następnie na lewym pasku bocznym w sekcji Serwery wybierz serwer, którym chcesz zarządzać oraz opcję Konta e-mail.

Otrzymasz Listę kont e-mail i aliasów. Na liście odszukaj konto pocztowe, dla którego chcesz zmienić hasło, kliknij Opcje i Zmień hasło.

Otrzymasz krótki formularz, w którym wprowadź nowe hasło i powtórz je. Pamiętaj, by hasło było długie i skomplikowane. Zalecamy skorzystanie z generatora haseł.

Zatwierdź zmiany kliknięciem Zmień.

2. Zmiana hasła do skrzynki e-mail za pomocą interfejsu webmail

Modyfikacja hasła poprzez panel klienta nie zawsze jest nam na rękę, zwłaszcza, gdy utworzyliśmy skrzynkę pocztową dla osoby trzeciej. W takiej sytuacji osoba korzystająca z poczty może samodzielnie ustawić nowe hasło za pomocą interfejsu webmail.

Aby zmienić hasło do skrzynki e-mail z poziomu interfejsu webmail, należy wykonać poniższe czynności:

  1. Zaloguj się do poczty poprzez interfejs webmail LH.pl.
  2. Przełącz się do zakładki Ustawienia na pasku bocznym z lewej strony.
  3. W ustawieniach wybierz sekcję Hasło w kolumnie po lewej stronie ekranu.
  4. Wprowadź swoje aktualne hasło, a następnie dwukrotnie wpisz nowe hasło, które chcesz ustawić dla skrzynki e-mail.
  5. Zachowaj zmiany przyciskiem Zapisz.
ustawienia poczty lh.pl
ustawienia poczty lh.pl
Raport rynku WordPress