Ścieżka do konta od strony serwera

Ścieżka do konta od strony serwera, potrzebna do pracy skryptów to:

/home/platne/nazwa_serwera/public_html/…

Raport rynku WordPress