IPv6. Co to jest i jakie są jego kluczowe cechy?

ipv6

Adres IP to unikalny identyfikator przypisany każdemu urządzeniu podłączonemu do sieci. Jest to swoisty numer domu dla komputerów, smartfonów, routerów, serwerów i innych urządzeń, które komunikują się w internecie. Jednym z najważniejszych protokołów używanych do adresacji IP jest IPv6, czyli Internet Protocol version 6. Jest to najnowsza wersja protokołu IP, wprowadzona z myślą o zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na adresy IP oraz zapewnieniu lepszej wydajności i bezpieczeństwa w komunikacji sieciowej. W tym artykule dowiesz się, czym jest protokół IPv6, jakie są jego kluczowe cechy oraz czym różni się od poprzedniej wersji – IPv4. 

Najważniejsze informacje:
 • IPv6 wprowadza znaczne ulepszenia w porównaniu do starszego protokołu IPv4, zapewniając większą przestrzeń adresową, rozbudowane funkcje bezpieczeństwa, bardziej efektywny mechanizm transmisji danych oraz hierarchiczną strukturę adresów.
 • Przejście na IPv6 było konieczne z powodu wyczerpywania się dostępnych adresów IPv4, a adresy IPv6 składają się z 128 bitów, co daje ogromną pulę dostępnych adresów, eliminując problem wyczerpywania się adresów IPv4.
 • IPv6 wprowadza różne rodzaje adresów, takie jak adresy unicast, multicast, anycast i lokalne, które pełnią różne funkcje w sieci, umożliwiając bezpośrednią komunikację między hostami, komunikację grupową oraz lepsze zarządzanie i wydajność sieci.

IPv6 – podstawowe informacje

Protokół IPv6 (z ang. Internet Protocol version 6) stanowi nowszą wersję adresacji IP w porównaniu do starszej wersji IPv4. Głównym powodem wprowadzenia IPv6 było wyczerpywanie dostępnych adresów IPv4. 

W przeciwieństwie do 32-bitowych adresów IPv4, adresy IPv6 składają się z 128 bitów, co daje ogromną pulę dostępnych adresów. Konkretnie, adres IPv6 składa się z ośmiu grup czterech heksadecymalnych cyfr, oddzielonych dwukropkami. To pozwala na utworzenie ogromnej liczby (3,4 × 1038) różnych adresów, co jest ogromnym wzrostem w porównaniu do ograniczonej puli adresów IPv4. Przykładowy adres IPv6 wygląda następująco: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8b2e:0370:7c34

Protokół IPv6 obsługuje również dodatkowe funkcje, takie jak IPsec (z ang. IP Security), który zapewnia lepsze bezpieczeństwo komunikacji sieciowej. Ponadto wprowadzono również rozbudowaną hierarchiczną strukturę adresów IPv6, która ułatwia routing pakietów w sieci.

W przypadku adresacji IPv4 adres IP często był przypisywany konkretnemu interfejsowi sieciowemu. W IPv6 każdy interfejs sieciowy może mieć wiele adresów, co umożliwia łatwiejsze zarządzanie i konfigurację sieci.

Dodatkowo, IPv6 obsługuje adresy multicast, które pozwalają wysyłać dane do grupy docelowej urządzeń. Adresy anycast natomiast umożliwiają wysyłanie pakietów do najbliższego serwera obsługującego daną usługę.

Kluczowe cechy protokołu IPv6

Protokół IPv6 wprowadza szereg kluczowych cech i ulepszeń w porównaniu do starszego protokołu IPv4. Oto niektóre z tych cech:

 • Zwiększona przestrzeń adresowa – adresy IPv6 składają się z 128 bitów, w porównaniu do 32-bitowych adresów IPv4. Daje to ogromną pulę dostępnych adresów, wynoszącą wiele miliardów (3,4 × 1038). To rozwiązanie eliminuje problem wyczerpywania adresów IPv4 i umożliwia przyszłą rozbudowę sieci,
 • Adresacja hierarchiczna – w IPv6 adresy składają się z prefiksu, który identyfikuje sieć, oraz identyfikatora hosta, który identyfikuje konkretny węzeł (host) w tej sieci. Dzięki temu możliwe jest bardziej efektywne zarządzanie adresacją i routingiem w sieciach o większej skali,
 • Nowy protokół internetowy – IPv6 to nie tylko większa przestrzeń adresowa, ale również nowy protokół internetowy, który wprowadza poprawki i ulepszenia w porównaniu do IPv4. Obejmuje on m.in. rozbudowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak IPsec, oraz bardziej efektywny mechanizm transmisji danych,
 • Adresy IPv6 w notacji heksadecymalnej – adresy IPv6 są reprezentowane w notacji heksadecymalnej, co oznacza, że składają się z szesnastkowych cyfr (0-9, A-F). Każda grupa czterech cyfr jest oddzielana dwukropkiem. Na przykład, adres IPv6 może wyglądać tak: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:9340:7334. Dzięki temu formatowi adresy są krótsze i bardziej zwięzłe,
 • Bloki adresowe: W protokole IPv6 istnieje koncepcja bloków adresowych, które są przydzielane dostawcom usług internetowych. Dostawcy internetowi mogą otrzymać duże bloki adresowe, które mogą później przypisywać klientom. To ułatwia zarządzanie i alokację adresów IPv6 w skali globalnej.

IPv4 vs IPv6 – porównanie adresacji

Adresacja w protokole IPv4 ma swoje ograniczenia ze względu na 32-bitową strukturę adresów. Z tego powodu dostępnych jest tylko około 4,3 miliarda (232) unikalnych adresów. W praktyce oznacza to, że adresy IPv4 są coraz bardziej wyczerpywane, ponieważ liczba podłączonych urządzeń stale rośnie.

W przeciwieństwie do IPv4 protokół IPv6 wprowadza znaczącą rozbudowę przestrzeni adresowej dzięki swoim 128-bitowym adresom. Jest to ogromna liczba, wynosząca wiele miliardów (3,4 × 1038) możliwych kombinacji adresów. Daje to możliwość nadania unikalnego adresu praktycznie każdemu urządzeniu, nawet w obliczu rosnącego zapotrzebowania na adresy IP.

W przypadku adresacji IPv4 często występowały konflikty i problem z brakiem dostępnych adresów. Były podejmowane różne środki zaradcze, takie jak stosowanie adresów prywatnych i mechanizmy NAT (z ang. Network Address Translation), aby rozwiązać ten problem. Jednak to były tylko tymczasowe rozwiązania.

IPv6 natomiast eliminuje te problemy poprzez swoją ogromną przestrzeń adresową. Każde urządzenie w sieci może mieć unikalny adres IPv6, a nie ma już potrzeby stosowania mechanizmów NAT, co ułatwia bezpośrednią komunikację między urządzeniami w sieci.

Dodatkowo IPv6 wprowadza również skróconą notację adresów, która eliminuje zera w grupach 16-bitowych. Dzięki temu adresy IPv6 są bardziej zwięzłe i łatwiejsze do czytania i zapisywania.

Rodzaje adresów IPv6

W protokole IPv6 istnieje kilka różnych rodzajów adresów, które pełnią różne funkcje w sieci, m.in.:

 • Adres unicast – to pojedynczy adres IPv6 przypisany do pojedynczego interfejsu sieciowego. Adres unicast jest używany do bezpośredniej komunikacji między dwoma hostami w sieci. Składa się z 128-bitowej liczby i jest identyfikatorem jednego węzła w sieci. Jest to odpowiednik adresu IPv4 w protokole IPv6.
 • Adres multicast – służy do komunikacji grupowej. Pakiety wysyłane na adres multicast są dostarczane do wszystkich hostów w danej grupie. Adres multicast IPv6 zaczyna się identyfikatorem prefixu, który określa, że jest to adres multicast, a następnie zawiera łącznie 112-bitową liczbę. Pozwala to na utworzenie ogromnej liczby adresów multicastowych w protokole IPv6.
 • Adres anycast – reprezentuje grupę węzłów, które oferują tę samą usługę. Pakiet wysłany na adres anycast jest dostarczany tylko do najbliższego węzła z tej grupy. Pozwala to na lepsze rozproszenie obciążenia sieci i poprawę wydajności komunikacji.
 • Adres lokalny – jest przeznaczony do komunikacji w obrębie pojedynczej sieci lokalnej. Składa się z identyfikatora prefixu, który określa, że jest to adres lokalny, a następnie zawiera łącznie 96-bitową liczbę. Adres lokalny jest używany do komunikacji w ramach sieci lokalnej i nie jest routowany w sieci globalnej.

Router i konfiguracja sieci IPv6

Router pełni kluczową rolę w obszarze konfiguracji i zarządzania siecią IPv6. Oto niektóre aspekty związane z routerem i konfiguracją sieci IPv6. Router jest urządzeniem sieciowym, które przesyła pakiety danych między różnymi sieciami. W kontekście IPv6 router jest odpowiedzialny za przekazywanie pakietów między różnymi sieciami IPv6. Konfiguracja sieci IPv6 wymaga skonfigurowania routera z odpowiednimi parametrami, takimi jak adresy interfejsów, prefiksy, tablice routingu i mechanizmy bezpieczeństwa.

DNS w kontekście IPv6

DNS (z ang. Domain Name System) odgrywa kluczową rolę w kontekście adresacji IP, zarówno dla protokołu IPv4, jak i IPv6. DNS jest systemem, który przekształca nazwy domenowe, np. mojadomena.pl na odpowiadające im adresy IP (np. 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0270:7334). Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z nazw domenowych, zamiast pamiętać i wpisywać długie adresy IP do pola adresu przeglądarki. 

Serwery DNS muszą obsługiwać zarówno protokół IPv4, jak i IPv6. Oznacza to, że muszą być w stanie przetwarzać zarówno zapytania dotyczące obu protokołów oraz dostarczać odpowiednie odpowiedzi związane z tymi protokołami.

Podsumowanie

IPv6 jest najnowszą wersją protokołu komunikacyjnego IP, która wprowadza wiele ulepszeń. Adresy IPv6 składają się z 128 bitów, w przeciwieństwie do 32 bitów w adresach IPv4, co daje ogromną pulę dostępnych adresów. Protokół IPv6 obsługuje również dodatkowe funkcje, takie jak IPsec oraz wprowadza hierarchiczną strukturę adresów, ułatwiającą routing pakietów w sieci. W przypadku adresacji IPv4 pojawił się problem z wyczerpywaniem adresów, ale dzięki IPv6 ten został on rozwiązany. IPv6 eliminuje również konieczność stosowania mechanizmów NAT i umożliwia bezpośrednią komunikację między urządzeniami. 

Czym jest protokół IPv6 i dlaczego jest ważny?

Protokół IPv6, czyli Internet Protocol version 6, jest najnowszą wersją protokołu IP, używaną do adresacji IP i komunikacji sieciowej. Jest ważny, ponieważ zapewnia ogromną pulę dostępnych adresów, lepszą wydajność i bezpieczeństwo w porównaniu do starszego protokołu IPv4. Został wprowadzony w odpowiedzi na wyczerpywanie się dostępnych adresów IPv4 i rosnące zapotrzebowanie na adresy IP.

Czy protokół IPv6 jest zgodny z IPv4?

Protokół IPv6 i IPv4 są niezależnymi protokołami, ale mogą działać równolegle. Istnieje mechanizm tzw. tunelowania, który umożliwia komunikację między sieciami IPv6 i IPv4. Dzięki temu, mimo że nie wszystkie urządzenia i sieci obsługują IPv6, można utrzymać połączenie między nimi.

Jakie są kluczowe cechy protokołu IPv6?

Protokół IPv6 posiada kilka kluczowych cech, takich jak zwiększona przestrzeń adresowa dzięki adresom składającym się z 128 bitów, adresacja hierarchiczna umożliwiająca efektywne zarządzanie sieciami o większej skali, rozbudowane funkcje bezpieczeństwa, notację heksadecymalną ułatwiającą czytelność adresów oraz możliwość przydzielania bloków adresowych dostawcom usług internetowych.

Artykuł odpowiedział na twoje pytanie? Udostępnij go dalej:
Obrazek domyślny
Radosław Góra