Adres IP. Co to jest, do czego służy i jak sprawdzić adres IP?

ziemia na rozłożonej dłoni

Adres IP to unikalny identyfikator przypisany każdemu urządzeniu, takiemu jak komputer, laptop, smartfon, serwer czy router, które korzystają z Internetu lub lokalnej sieci. Podobnie jak nasze domowe adresy, adres IP pozwala na skierowanie danych do konkretnego urządzenia w sieci. Bez adresów IP nie byłoby możliwe przesyłanie informacji w sieciach komputerowych. W tym artykule dowiesz się więcej o roli adresów IP oraz ich wykorzystaniu.

Najważniejsze informacje:
 • Adresy IP są niezbędnym elementem komunikacji między urządzeniami w sieciach komputerowych.
 • IPv6 zapewnia większą przestrzeń adresową i jest potrzebny w związku z rosnącą liczbą urządzeń podłączonych do Internetu, jednak IPv4 jest powszechniejsze.
 • Prywatne adresy IP są używane w sieciach lokalnych, podczas gdy publiczne adresy IP umożliwiają komunikację w Internecie.

Co to jest adres IP?

Adres IP (ang. Internet Protocol Address) to unikatowy numer identyfikujący urządzenie podłączone do sieci lokalnej lub internetowej. Przypisany adres IP sprawia, że możliwe jest identyfikowanie i adresowanie urządzeń takich jak komputery, telewizory, smartfony, routery czy drukarki. Można powiedzieć, że adres IP działa podobnie jak adres domowy, wskazując lokalizację, w której znajduje się dane urządzenie w sieci komputerowej. W praktyce jest to liczba składająca się z czterech wartości rozdzielonych kropkami, na przykład 192.168.0.1.

Adres IP jest częścią protokołu internetowego, który umożliwia przesyłanie danych między urządzeniami w sieci. Istnieją dwa rodzaje adresów IP: adresy publiczne i prywatne. Publiczny adres IP gwarantuje, że urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń w Internecie, innymi słowy, adres publiczny jest używany do komunikacji z urządzeniami spoza sieci lokalnej. Natomiast adresy prywatne są używane w sieciach lokalnych do identyfikacji urządzeń w ramach np. sieci domowej.

Adres IP stanowi fundament funkcjonowania internetu, ponieważ umożliwia urządzeniom wymianę danych, komunikację oraz identyfikację w ramach sieci. Adres IP występuje także w paru wersjach – IPv4 i IPv6.

Co to jest IPv4?

Pv4 to starsza wersja protokołu IP i najbardziej powszechnie stosowana do dziś. Składa się z czterech grup liczbowych, zwanych oktetami, rozdzielonych kropkami. Każdy oktet składa się z liczby całkowitej od 0 do 255. Przykładowo adres IPv4 może wyglądać tak – 192.168.0.1.

Co to jest IPv6?

IPv6 tonowsza wersja protokołu IP i zapewnia znacznie większą przestrzeń adresową. Składa się z ośmiu grup czterech znaków heksadecymalnych, oddzielonych dwukropkami. Przykładowy adres IPv6 może wyglądać następująco: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

IPv4 a adresy IPv6 – różnice

Podział na dwie główne kategorie, jakim są IPv4 (Internet Protocol version 4) i IPv6 (Internet Protocol version 6), wynika z ograniczeń struktury IPv4 i potrzeby zwiększenia ilości dostępnych adresów IP. Obecnie, większość urządzeń korzysta z protokołu IPv4, jednak wraz z rozwojem sieci i coraz większą liczbą urządzeń podłączanych do internetu, w przyszłości coraz popularniejsze stanie się korzystanie z protokołu IPv6, który umożliwia znacznie większą ilość adresów IP.

Główna różnica między IPv4 a IPv6 polega na tym, że ten pierwszy używa 32-bitowych adresów, a ten drugi 128-bitowych adresów. Taki przeskok sprawia, że mamy teraz znacznie większą przestrzeń adresową, co umożliwia podłączenie dużo większej ilości urządzeń niż w przypadku IPv4. IPv6 ma także wiele innych zalet, takich jak lepsza obsługa bezpieczeństwa i usprawnienia w zakresie routingu.

Jednak mimo tych zalet, IPv6 wciąż jest stosowany w mniejszym stopniu niż IPv4. To głównie dlatego, że wdrożenie IPv6 wymaga dużych nakładów finansowych i technicznych. W miarę jednak jak adresy IPv4 się wyczerpują, coraz więcej instytucji i dostawców usług internetowych decyduje się na przejście na IPv6. Ostateczne wdrożenie IPv6 jest nieuniknione i przyniesie jeszcze większe możliwości podłączenia urządzeń do internetu.

Co to jest prywatny adres IP, czyli adresy IP w sieciach lokalnych

Prywatny adres IP to unikalny identyfikator przypisany do urządzenia podłączonego do sieci lokalnej.

Prywatne adresy IP są używane w lokalnych sieciach domowych, biurowych lub szkolnych, gdzie urządzenia są podłączone do routera. Adresy prywatne nie są dostępne publicznie poza siecią lokalną. Adresy prywatne są zdefiniowane w trzech zakresach: 10.0.0.0 do 10.255.255.255, 172.16.0.0 do 172.31.255.255 oraz 192.168.0.0 do 192.168.255.255.

Prywatne adresy IP są wykorzystywane dla celów bezpieczeństwa i prywatności, ponieważ nie są bezpośrednio dostępne z zewnątrz. Używanie prywatnych adresów IP daje możliwość stworzenia sieci lokalnej, w której można udostępniać pliki, drukarki, serwery i inne zasoby wewnątrz danej organizacji. Prywatne adresy IP mogą być również używane wirtualnie, wirtualizowane i tunelowane w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do różnych zasobów wewnątrz sieci.

Prywatny adres IP komputera i routera

Jeśli mowa o prywatnym adresie IP, to warto rozróżnić jeszcze adres IP konkretnego urządzenia (np. komputera) od adresu IP routera, do którego urządzenia są podłączone.

W sieci komputerowej zarówno komputery, jak i routery posiadają swoje unikalne adresy IP. Istnieje jednak istotna różnica między adresem IP komputera a adresem IP routera.

Adres IP komputera jest przypisywany mu przez router lub mechanizm DHCP ( z ang. Dynamic Host Configuration Protocol ). Jest to unikalny identyfikator, który umożliwia komunikację z innymi urządzeniami w sieci. Adres IP komputera (lub innego urządzenia podłączonego do routera) może być dynamiczny (przypisywany na czas sesji) lub statyczny (stały adres IP przypisany do konkretnego komputera).

Router, jako urządzenie odpowiedzialne za przesyłanie danych między sieciami, również posiada swój adres IP. Adres IP routera, nazywany również adresem bramy domyślnej, jest używany do kierowania ruchu między lokalną siecią a siecią zewnętrzną, taką jak Internet. Router ma zarówno adres IP dla sieci lokalnej, jak i adres IP zewnętrzny (publiczny) dla połączenia z Internetem.

Co to jest publiczny adres IP?

Publiczny adres IP, zwany również adresem zewnętrznym, to unikalny identyfikator, który umożliwia komunikację z innymi urządzeniami w globalnej sieci internetowej. Adres ten jest używany do komunikacji między urządzeniami w Internecie, umożliwiając im wysyłanie i odbieranie danych. Publiczny adres IP jest widoczny dla wszystkich urządzeń w Internecie, dlatego ważne jest, aby był on unikalny i niepowtarzalny. Dzięki temu można precyzyjnie określić, z jakiego urządzenia pochodzą przesyłane dane. Jeżeli do Internetu łączymy się za pomocą routera, to adres IP routera staje się naszym adresem zewnętrznym.

IP publiczne są nadawane przez dostawców usług internetowych (ISP) i są ograniczone w liczbie, dlatego tak ważne jest, aby zarządzać nimi odpowiednio. W przypadku korzystania z publicznego adresu IP, istnieje ryzyko, że osoba lub organizacja może śledzić nasze działania w sieci. Dlatego dla większej ochrony prywatności wiele osób korzysta z usługi VPN, która pozwala na anonimowe surfowanie po sieci. Ponadto, adresy IP są często wykorzystywane do blokowania dostępu do niektórych stron lub usług, co może wpływać na wygodę korzystania z sieci internetowej.

Dynamiczne i statyczne adresy, czyli stały i dynamiczny adres IP komputera

Dynamiczne adresy IP są przydzielane automatycznie przez serwer DHCP, który zarządza pulą dostępnych adresów IP w danej sieci. Każde urządzenie otrzymuje tymczasowy adres IP na określony czas, po którym jest zwalniany i może być ponownie przypisany innemu urządzeniu. Adresy dynamiczne są zazwyczaj stosowane w sieciach domowych i biurowych, gdzie jest wiele urządzeń, które korzystają z sieci. Przykładowo, nasz router domowy może pełnić rolę serwera DHCP – za każdym razem, gdy podłączamy do routera kolejne urządzenie, przypisywane jest mu prywatne IP z puli dostępnych adresów IP w naszej sieci domowej, tak, aby nie doszło do konfliktu z innym urządzeniem.

Adresy statyczne natomiast są przypisywane na stałe. Są one często używane w sieciach, w których urządzenia wymagają stałego adresu IP. Adresy statyczne są trwalsze i łatwiejsze do zarządzania, jednak nie są elastyczne tak jak adresy dynamiczne. Statyczne adresy IP są jest unikalne w takim przypadku, aby urządzenia nie dublowały swoich identyfikatorów.

W jaki sposób adresy IP są wykorzystywane do namierzania urządzeń?

Adresy IP są wykorzystywane do namierzania urządzeń w sieci. Każde urządzenie podłączone do Internetu otrzymuje unikalny adres IP, który służy jako identyfikator dla tego urządzenia. Za pomocą adresu IP można określić geolokalizację urządzenia oraz dostawcę usług internetowych, który przydzielił dany adres. Firmy i organizacje, takie jak dostawcy usług internetowych, są w stanie śledzić ruch sieciowy i monitorować aktywność użytkowników na podstawie adresów IP.

Ponadto, w przypadku naruszeń lub nieprawidłowości, adresy IP są wykorzystywane przez organy ścigania do śledzenia i identyfikowania konkretnych urządzeń. Możliwość namierzenia urządzenia na podstawie adresu IP jest ważnym narzędziem w ochronie sieci i zwalczaniu działań nielegalnych w Internecie. Jednak istnieją także środki ochrony prywatności, takie jak sieci VPN, które mogą ukryć prawdziwy adres IP użytkownika, utrudniając tym samym namierzanie urządzeń.

Czy mogę zmienić swój adres publiczny?

Tak, istnieje kilka sposobów na zmianę adresu IP.

Jeżeli Twój dostawca oferuje dynamiczny adres IP, to zazwyczaj do zmiany wystarczy ponowne połączenie się z Internetem. W większości przypadków mamy jednak do czynienia z sytuacją, w której otrzymujemy stały adres IP, czyli pozostaje on dla nas niezmienny. W takiej sytuacji nie wszystko jednak stracone! Istnieją inne sposoby na to, aby zmienić swój adres IP.

Możesz skorzystać z usług popularnych dostawców VPN, które połączą cię z serwerem w innym kraju i przypiszą ci nowy adres IP. Inną opcją jest skorzystanie z przeglądarki Tor, która zapewnia anonimowość i automatycznie zmienia twój adres IP. Istnieją również proxy serwery, które mogą zmieniać twój adres IP poprzez przekierowywanie twojego ruchu internetowego przez inne serwery.

Jak sprawdzić adres IP swojego routera?

Informacje o adresie IP routera możesz pozyskać, wpisując odpowiednią komendę z poziomu komputera podłączonego do sieci lokalnej. Zobacz, jak sprawdzić ip routera za pomocą komputerów z systemami Windows, Linux i macOS.

Adres IP routera w systemie Windows

Aby znaleźć adres IP routera w systemie Windows, możesz postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Otwórz Wiersz poleceń:
  • Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno “Uruchom”.
  • Wpisz cmd i naciśnij Enter.
 2. Wprowadź poniższe polecenie:ipconfig
 3. Szukaj “Brama domyślna”:
  • Po wprowadzeniu polecenia ipconfig, przewiń wyniki, aby znaleźć sekcję związana z Twoim głównym połączeniem internetowym (może to być “Karta Ethernet” lub “Karta bezprzewodowa Wi-Fi”, w zależności od Twojego połączenia).
  • Obok “Brama domyślna” zobaczysz adres IP Twojego routera. Zazwyczaj ma format 192.168.x.x, ale może się różnić w zależności od producenta i konfiguracji routera.

Brama domyślna to adres IP Twojego routera w Twojej lokalnej sieci. Możesz wpisać ten adres w przeglądarce internetowej, aby uzyskać dostęp do interfejsu administracyjnego routera i dokonać różnych konfiguracji. Pamiętaj jednak, aby zachować ostrożność podczas dokonywania zmian w ustawieniach routera.

Jak sprawdzić IP routera w systemie Linux

Aby znaleźć adres IP routera w systemie Linux, możesz postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Otwórz terminal:
  • W zależności od dystrybucji i środowiska graficznego możesz otworzyć terminal poprzez menu aplikacji lub skrót klawiszowy.
 2. Wprowadź poniższe polecenie:ip route
 3. Szukaj “default via”:
  • W wynikach polecenia ip route poszukaj linii zaczynającej się od słowa “default”. Adres IP po słowie “via” to adres IP Twojego routera. Na przykład:default via 192.168.1.1 dev eth0 W tym przypadku 192.168.1.1 to adres IP routera.

Alternatywnie, możesz użyć polecenia netstat w następujący sposób:

netstat -rn

Szukaj linii zaczynającej się od “0.0.0.0”. Adres IP w kolumnie “Gateway” to adres IP Twojego routera.

Podobnie jak w systemie Windows, ten adres IP to adres IP Twojego routera w Twojej lokalnej sieci. Możesz wpisać ten adres w przeglądarce internetowej, aby uzyskać dostęp do interfejsu administracyjnego routera. Pamiętaj jednak, aby zachować ostrożność podczas dokonywania zmian w ustawieniach routera.

Adres IP routera w macOS

Aby znaleźć adres IP routera w systemie macOS, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Otwórz Preferencje Systemowe:
  • Kliknij ikonę Apple w lewym górnym rogu ekranu.
  • Wybierz “Preferencje Systemowe” z rozwijanego menu.
 2. Przejdź do “Sieć”:
  • W oknie Preferencje Systemowe znajdź i kliknij ikonę “Sieć”.
 3. Wybierz aktywne połączenie:
  • Po lewej stronie zobaczysz listę dostępnych połączeń. Aktywne połączenie będzie miało zieloną kropkę obok jego nazwy. Może to być “Wi-Fi”, “Ethernet” lub inna nazwa w zależności od Twojego połączenia.
 4. Kliknij “Zaawansowane”:
  • W prawym dolnym rogu okna kliknij przycisk “Zaawansowane”.
 5. Przejdź do zakładki “TCP/IP”:
  • W oknie “Zaawansowane” przejdź do zakładki “TCP/IP”.
 6. Znajdź “Router”:
  • W sekcji “IPv4” obok “Router” zobaczysz adres IP Twojego routera.

Ten adres IP to adres IP Twojego routera w Twojej lokalnej sieci. Możesz wpisać ten adres w przeglądarce internetowej, aby uzyskać dostęp do interfejsu administracyjnego routera. Pamiętaj jednak, aby zachować ostrożność podczas dokonywania zmian w ustawieniach routera.

Jak sprawdzić swój adres IP?

A co jeśli chcesz sprawdzić swój adres IP? Jeśli chcesz znaleźć swój adres IP, najpierw musisz zdecydować, czy szukasz swojego prywatnego adresu IP, czy też publicznego. Adres IP prywatny możesz sprawdzić podobnie jak adres routera, wpisując odpowiednią komendę w swoim systemie operacyjnym. Publiczny adres IP urządzenia możesz z kolei sprawdzić za pomocą jednej z dostępnych stron internetowych, które po wejściu pokazują Twój adres IP widoczny na zewnątrz.

Jak sprawdzić swój publiczny adres IP?

Aby sprawdzić swój publiczny adres IP, istnieje kilka prostych sposobów. Jednym z nich jest skorzystanie z wyszukiwarki internetowej i wpisanie frazy “jaki jest mój adres IP”. W wynikach wyszukiwania pojawi się wiele stron internetowych oferujących narzędzia do sprawdzania adresu IP. Wystarczy kliknąć na jedną z nich i w ciągu kilku sekund otrzymamy informację o naszym publicznym adresie IP.

Swój publiczny adres IP możesz też sprawdzić na naszej stronie ip.lh.pl:

 1. Otwórz przeglądarkę internetową.
 2. W pasku adresu wpisz ip.lh.pl
 3. Na ekranie zobaczysz Twój publiczny adres IP.

Niezależnie od wybranej metody, sprawdzenie swojego publicznego adresu IP jest bardzo proste i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Jak sprawdzić swój prywatny adres IP w Windowsie?

W systemie Windows adres IP komputera możesz sprawdzić bezpośrednio w ustawieniach systemu:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Start w lewym dolnym rogu ekranu.
 2. Wybierz Ustawienia z menu kontekstowego.
 3. W oknie Ustawienia wybierz opcję Sieć i internet.
 4. Z lewego panelu wybierz sieć Wi-Fi lub Ethernet, w zależności od rodzaju połączenia, które chcesz sprawdzić.
 5. W prawym panelu przewiń w dół i kliknij Zarządzaj ustawieniami sieciowymi.
 6. Wybierz aktywne połączenie sieciowe, klikając na nie.
 7. Na ekranie Status znajdź sekcję Szczegóły sieciowe.
 8. W tej sekcji znajdziesz informacje dotyczące adresu IP. Poszukaj etykiety Adres IPv4 lub Adres IPv6, aby znaleźć Twój adres IP.

Jak sprawdzić IP komputera w systemie macOS?

System macOS dostępny na komputerach firmy Apple pozwala na sprawdzenie Twojego adresu IP.

 1. Przejdź do menu Apple (ikona jabłka w lewym, górnym rogu ekranu).
 2. Wybierz Ustawienia systemowe ( w poprzednich wersjach systemu macOS Preferencje systemowe).
 3. Przejdź do zakładki Sieć.
 4. Wybierz aktywne połączenie, np. Wi-Fi i wierszu z nazwą aktywnego połączenia kliknij przycisk Szczegóły.
 5. Przejdź do sekcji TCP/IP.
 6. Na ekranie poszukaj etykiety Adres IP.

Jak sprawdzić IP komputera w systemie Linux?

W systemie Linux można sprawdzić adres IP przy użyciu terminala i komendy ifconfig.

 1. Otwórz terminal.
 2. Wpisz ifconfig i naciśnij Enter.
 3. Wyświetlone zostaną szczegółowe informacje o konfiguracji interfejsów sieciowych, w tym adresy IP przypisane do poszczególnych interfejsów

Podsumowanie

Adres IP jest kluczowym elementem w świecie sieci komputerowych, umożliwiającym komunikację między urządzeniami. To unikalny identyfikator przypisany każdemu urządzeniu podłączonemu do sieci, takiemu jak komputer, laptop, smartfon czy router. Adres IP wskazuje miejsce, w którym znajduje się dane urządzenie w sieci komputerowej. Bez adresów IP nie byłoby możliwe przesyłanie informacji w sieciach komputerowych. Teraz już wiesz, czym jest adres IP, jakie są jego rodzaje i jak sprawdzić adres w popularnych systemach operacyjnych.

Czym jest adres IP?

Adres IP to unikalny identyfikator przypisany każdemu urządzeniu podłączonemu do sieci komputerowej, takiemu jak komputer, laptop, smartfon, serwer czy router, które korzystają z Internetu lub lokalnej sieci. Adres IP umożliwia kierowanie danych do konkretnego urządzenia w sieci.

Jakie są rodzaje adresów IP?

Rodzaje adresów IP to IPv4 i IPv6. IPv4 jest starszą i najbardziej powszechnie stosowaną wersją protokołu IP. Składa się z czterech grup liczbowych, zwanych oktetami, rozdzielonych kropkami. Każdy oktet zawiera liczbę całkowitą od 0 do 255. Na przykład, adres IPv4 może wyglądać tak: 192.168.0.1. IPv6 to nowsza wersja protokołu IP, stworzona w odpowiedzi na rozwój Internetu i wzrost liczby urządzeń podłączonych do sieci.

Czym się różni IPv4 od IPv6?

Różnica między IPv4 a IPv6 polega na kilku aspektach. Po pierwsze, struktura adresów – IPv4 składa się z czterech grup liczbowych, a IPv6 z ośmiu grup znaków heksadecymalnych. Po drugie, długość adresu – IPv4 ma 32 bity, podczas gdy IPv6 ma 128 bitów. Trzecia różnica dotyczy przestrzeni adresowej – IPv4 ma ograniczoną pulę adresów, co prowadzi do problemów z dostępnością adresów dla rosnącej liczby urządzeń. Z kolei IPv6 zapewnia znacznie większą przestrzeń adresową, eliminując problem wyczerpywania adresów. Czwarta różnica wynika z kompatybilności – ze względu na swoją nowość, nie wszystkie urządzenia i sieci obsługują IPv6, dlatego konieczne jest utrzymanie kompatybilności z IPv4, aby umożliwić współdziałanie między sieciami działającymi w różnych wersjach protokołu.

Artykuł odpowiedział na twoje pytanie? Udostępnij go dalej:
Obrazek domyślny
Radosław Góra
Raport rynku WordPress