Adres IP. Co to jest, do czego służy i jak go sprawdzić?

ziemia na rozłożonej dłoni

Adres IP jest kluczowym elementem w świecie sieci komputerowych, umożliwiającym komunikację między urządzeniami podłączonymi do sieci. Adres IP to unikalny identyfikator przypisany każdemu urządzeniu, takiemu jak komputer, laptop, smartfon, serwer czy router, które korzystają z Internetu lub lokalnej sieci. Podobnie jak nasze domowe adresy, adres IP pozwala na skierowanie danych do konkretnego urządzenia w sieci. Bez adresów IP nie byłoby możliwe przesyłanie informacji w sieciach komputerowych. W tym artykule dowiesz się więcej o roli adresów IP oraz ich wykorzystaniu.

Najważniejsze informacje:
 • Adresy IP są niezbędnym elementem komunikacji między urządzeniami w sieciach komputerowych.
 • IPv6 zapewnia większą przestrzeń adresową i jest potrzebny w związku z rosnącą liczbą urządzeń podłączonych do Internetu, jednak IPv4 jest powszechniejsze.
 • Prywatne adresy IP są używane w sieciach lokalnych, podczas gdy publiczne adresy IP umożliwiają komunikację w Internecie.

Adres IP – Podstawowe informacje

Adres IP ( z ang. Internet Protocol address) jest ciągiem znaków, który identyfikuje unikalne urządzenia podłączone do sieci. Działa podobnie jak adres domowy, wskazując lokalizację, w której znajduje się dane urządzenie w sieci komputerowej. Istnieją dwa główne rodzaje adresów IP – IPv4 i IPv6.

IPv4 to starsza wersja protokołu IP i najbardziej powszechnie stosowana do dziś. Składa się z czterech grup liczbowych, zwanych oktetami, rozdzielonych kropkami. Każdy oktet składa się z liczby całkowitej od 0 do 255. Przykładowo adres IPv4 może wyglądać tak – 192.168.0.1.

Z powodu szybkiego rozwoju Internetu i rosnącej liczby urządzeń podłączonych do sieci, powstał protokół internetowy IPv6. Jest to nowsza wersja i zapewnia znacznie większą przestrzeń adresową. Składa się z ośmiu grup czterech znaków heksadecymalnych, oddzielonych dwukropkami. Przykładowy adres IPv6 może wyglądać następująco: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

Adres IP, niezależnie od wersji, ma swoją stałą strukturę. Składa się z części sieciowej ( z ang. network part ) i części hosta ( z ang. host part ). Część sieciowa identyfikuje sieć, do której urządzenie jest podłączone, natomiast część hosta wskazuje konkretne urządzenie w tej sieci. Długość części sieciowej i hosta różni się w zależności od klasy adresu IP.

Adres IP komputera i routera

W sieci komputerowej zarówno komputery, jak i routery posiadają swoje unikalne adresy IP. Istnieje jednak istotna różnica między adresem IP komputera a adresem IP routera.

Adres IP urządzenia jest przypisywany mu przez router lub mechanizm DHCP ( z ang. Dynamic Host Configuration Protocol ). Jest to unikalny identyfikator, który umożliwia komunikację z innymi urządzeniami w sieci. Adres IP urządzenia może być dynamiczny (przypisywany na czas sesji) lub statyczny (stały adres IP przypisany do konkretnego komputera).

Router, jako urządzenie odpowiedzialne za przesyłanie danych między sieciami, również posiada swój adres IP. Adres IP routera, nazywany również adresem bramy domyślnej, jest używany do kierowania ruchu między lokalną siecią a siecią zewnętrzną, taką jak Internet. Router ma zarówno adres IP dla sieci lokalnej, jak i adres IP zewnętrzny dla połączenia z Internetem. 

Prywatne i publiczne adresy IP

W kontekście adresów IP istnieje istotna różnica między prywatnymi a publicznymi adresami IP. Prywatne adresy IP są używane w sieciach lokalnych, takich jak sieci domowe, firmowe lub szkolne. Są one przeznaczone do komunikacji wewnątrz danej sieci i nie są dostępne publicznie w Internecie. Dzięki temu można utworzyć wiele sieci lokalnych z tymi samymi prywatnymi adresami IP, ponieważ są one unikalne tylko w ramach danej sieci lokalnej. Prywatne adresy IP są przydzielane lokalnie przez routery w domowych sieciach lub przez administratorów sieci w większych organizacjach. Umożliwiają one urządzeniom w danej sieci komunikację ze sobą. 

Publiczne adresy IP są adresami, które są dostępne publicznie w Internecie. Są one jednoznaczne i globalnie unikalne, identyfikując poszczególne urządzenia w sieci. Publiczne adresy IP są konieczne, aby urządzenia mogły komunikować się ze sobą przez Internet. Dostawcy usług internetowych przypisują publiczne adresy IP swoim klientom, umożliwiając im dostęp do Internetu i komunikację z innymi urządzeniami na całym świecie. Publiczne adresy IP są ograniczone, a ich liczba jest stała. Z tego powodu rośnie znaczenie nowego protokołu IPv6, który zapewnia znacznie większą przestrzeń adresową w porównaniu do ograniczonej puli adresów IPv4.

Jak sprawdzić adres IP Twojego komputera?

Jak sprawdzić IP komputera w systemie Windows?

W systemie Windows adres IP komputera możesz sprawdzić bezpośrednio w ustawieniach systemu:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Start w lewym dolnym rogu ekranu.
 2. Wybierz Ustawienia z menu kontekstowego.
 3. W oknie Ustawienia wybierz opcję Sieć i internet.
 4. Z lewego panelu wybierz sieć Wi-Fi lub Ethernet, w zależności od rodzaju połączenia, które chcesz sprawdzić.
 5. W prawym panelu przewiń w dół i kliknij Zarządzaj ustawieniami sieciowymi.
 6. Wybierz aktywne połączenie sieciowe, klikając na nie.
 7. Na ekranie Status znajdź sekcję Szczegóły sieciowe.
 8. W tej sekcji znajdziesz informacje dotyczące adresu IP. Poszukaj etykiety Adres IPv4 lub Adres IPv6, aby znaleźć Twój adres IP.

Jak sprawdzić IP komputera w systemie macOS?

System macOS dostępny na komputerach firmy Apple pozwala na sprawdzenie Twojego adresu IP. 

 1. Przejdź do menu Apple (ikona jabłka w lewym, górnym rogu ekranu).
 2. Wybierz Ustawienia systemowe ( w poprzednich wersjach systemu macOS Preferencje systemowe).
 3. Przejdź do zakładki Sieć
 4. Wybierz aktywne połączenie, np. Wi-Fi i wierszu z nazwą aktywnego połączenia kliknij przycisk Szczegóły
 5. Przejdź do sekcji TCP/IP.
 6. Na ekranie poszukaj etykiety Adres IP.

 Jak sprawdzić IP komputera w systemie Linux?

W systemie Linux można sprawdzić adres IP przy użyciu terminala i komendy ifconfig.

 1. Otwórz terminal.
 2. Wpisz ifconfig i naciśnij Enter.
 3. Wyświetlone zostaną szczegółowe informacje o konfiguracji interfejsów sieciowych, w tym adresy IP przypisane do poszczególnych interfejsów.

Jak sprawdzić publiczny adres IP?

Publiczny adres IP jest adresem przypisanym Twojej sieci przez dostawcę internetu i jest używany do identyfikacji Twojej sieci w Internecie. To nic innego jak adres publiczny Twojego routera. Twój numer identyfikacyjny w sieci możesz sprawdzić przy użyciu narzędzia udostępnionego przez LH.pl. 

 1. Otwórz przeglądarkę internetową. 
 2. W pasku adresu wpisz ip.lh.pl
 3. Na ekranie zobaczysz Twój publiczny adres IP. 

Podsumowanie

Adres IP jest kluczowym elementem w świecie sieci komputerowych, umożliwiającym komunikację między urządzeniami. To unikalny identyfikator przypisany każdemu urządzeniu podłączonemu do sieci, takiemu jak komputer, laptop, smartfon czy router. Adres IP wskazuje miejsce, w którym znajduje się dane urządzenie w sieci komputerowej. Bez adresów IP nie byłoby możliwe przesyłanie informacji w sieciach komputerowych. Teraz już wiesz, czym jest adres IP, jakie są jego rodzaje i jak sprawdzić adres w popularnych systemach operacyjnych. 

Czym jest adres IP?

Adres IP to unikalny identyfikator przypisany każdemu urządzeniu podłączonemu do sieci komputerowej, takiemu jak komputer, laptop, smartfon, serwer czy router, które korzystają z Internetu lub lokalnej sieci. Adres IP umożliwia kierowanie danych do konkretnego urządzenia w sieci.

Jakie są rodzaje adresów IP?

Rodzaje adresów IP to IPv4 i IPv6. IPv4 jest starszą i najbardziej powszechnie stosowaną wersją protokołu IP. Składa się z czterech grup liczbowych, zwanych oktetami, rozdzielonych kropkami. Każdy oktet zawiera liczbę całkowitą od 0 do 255. Na przykład, adres IPv4 może wyglądać tak: 192.168.0.1. IPv6 to nowsza wersja protokołu IP, stworzona w odpowiedzi na rozwój Internetu i wzrost liczby urządzeń podłączonych do sieci.

Czym się różni IPv4 od IPv6?

Różnica między IPv4 a IPv6 polega na kilku aspektach. Po pierwsze, struktura adresów – IPv4 składa się z czterech grup liczbowych, a IPv6 z ośmiu grup znaków heksadecymalnych. Po drugie, długość adresu – IPv4 ma 32 bity, podczas gdy IPv6 ma 128 bitów. Trzecia różnica dotyczy przestrzeni adresowej – IPv4 ma ograniczoną pulę adresów, co prowadzi do problemów z dostępnością adresów dla rosnącej liczby urządzeń. Z kolei IPv6 zapewnia znacznie większą przestrzeń adresową, eliminując problem wyczerpywania adresów. Czwarta różnica wynika z kompatybilności – ze względu na swoją nowość, nie wszystkie urządzenia i sieci obsługują IPv6, dlatego konieczne jest utrzymanie kompatybilności z IPv4, aby umożliwić współdziałanie między sieciami działającymi w różnych wersjach protokołu.

Artykuł odpowiedział na twoje pytanie? Udostępnij go dalej:
Obrazek domyślny
Radosław Góra
Bezpłatny kurs WordPress