Multipoczta – co to jest?

Tryb multipoczty oznacza, że można stworzyć skrzynki tylko dla danej domeny, które są niezależne od pozostałych w innych domenach. Czyli jedna skrzynka obsługuje jedną domenę. 
W takim przypadku, by obsługiwać skrzynkę kontakt@ w 3 domenach należny utworzyć osobną skrzynkę: kontakt@domena.pl, kontakt@domena2.pl, kontakt@domena3.pl. 

Bez trybu multipoczty skrzynka jest dostępna przez tzw. aliasy domenowe, czyli wszystkie domeny, które są dodane bez trybu multipoczty w zakładce Serwery –> Strony WWW. Oznacza to, że jedna skrzynka obsługuje kilka domen np. biuro@domena1.pl, biuro@domena2.pl i jest dostępna przez to jako alias dla nazwy biuro@serwer12345.lh.pl. 

Nie zaznaczaj pola multipoczta jeżeli chcesz obsługiwać skrzynkę o nazwie biuro@ za pomocą aliasów dla skrzynki utworzonej w domenie serwerowej.

Przykład użycia multipoczty

Jeżeli obsługujesz na jednym serwerze kilka domen dla różnych stron i osobnych projektów i dla każdej z tych stron chcesz utworzyć osobą skrzynkę o tym samym przedrostku np. biuro@, dodaj domenę z trybem multipoczty. 
Jeżeli jednak chcesz posiadać jedno konto e-mail z przedrostkiem biuro@ i obsługiwać w nim kilka domen, dodaj domenę bez trybu multipoczty.