SPF (ang. Sender Policy Framework) jest to system zabezpieczający serwery SMTP przed nadawcami, którzy podszywają się pod domeny. Opiera się on o wpis w rekordach DNS danej domeny. Prawidłowo ustawiony wpis SPF może zwiększyć dostarczalność Twoich wiadomości do odbiorców.

Wiadomości, które mają ustawiony rekord SPF są pozytywnie odbierane przy weryfikacji przez serwer SMTP. Serwer sprawdza bowiem, czy nadawca jest upoważniony do wysyłki tej wiadomości. Jeżeli autoryzacja przebiegnie poprawnie, spada ryzyko, że wiadomość trafi do folderu SPAM u odbiorcy.

Błędna konfiguracja SPF może spowodować blokadę wiadomości lub umieszczenie ich w folderze SPAM. Dzieje się tak, gdyż adres IP nadawcy wiadomości nie jest uwzględniony w rekordach TXT domeny, a zatem wiadomość jest oznaczana i odrzucana przez serwer SMTP odbiorcy.

Rekord SPF na serwerze w LH.pl

Stosowanie tego rekordu jest już dziś standardem. Wszystkie serwery w LH.pl mają domyślnie dodany rekord SPF:

v=spf1 include:_spf.lh.pl -all
Raport rynku WordPress