Konfiguracja filtru antyspamowego

Obsługując pocztę w LH.pl masz do dyspozycji filtr antyspamowy o różnych progach działania, a także możliwość dodawania adresów e-mail na białą oraz czarną listę w celu ręcznego blokowania lub zezwalania wybranym użytkownikom na kontakt mailowy.

Każdy próg w innym stopniu przeciwdziała wpadaniu niechcianych wiadomości do skrzynki odbiorczej. Im wyższy próg zabezpieczeń antyspamowych, tym mniejsza ilość niechcianych wiadomości trafi do folderu Odebrane, ale jednocześnie zwiększy się ryzyko tzw. fałszywych alarmów, czyli sytuacji, w których normalna wiadomość może zostać rozpoznana jako podejrzana i oznaczona SPAM.

Ustawienia filtru antyspamowego i białej/czarnej listy skonfigurowane na stronie https://poczta.lh.pl będą działać również w programach pocztowych typu Outlook, Thunderbird itp.

Ustawienia automatycznego filtru antyspamowego

Aby zmienić próg ochrony antyspamowej, zaloguj się na swoje konto pocztowe za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem https://poczta.lh.pl. Do zalogowania się musisz wpisać cały adres e-mail oraz swoje hasło.

Po zalogowaniu się kliknij w przycisk „Ustawienia“ w górnym prawym rogu ekranu. Następnie udaj się do zakładki „Spam > Ustawienia główne“.

poczta w lh.pl, obsługa filtrów antyspamowych w lh.pl
poczta w lh.pl, obsługa filtrów antyspamowych w lh.pl

W tym miejscu możesz dostosować poziom ochrony antyspamowej. Domyślnie ustawiona jest wartość Średnia, ale możesz za pomocą rozwijanego menu zwiększyć lub zmniejszyć poziom ochrony antyspamowej lub całkowicie ją wyłączyć. Zachowaj zmiany przyciskiem Zapisz.

Ustawienia białej i czarnej listy

Aby jeszcze precyzyjniej dostosować, kto może przesyłać do Ciebie wiadomości, a kto nie, do dyspozycji masz funkcję białej i czarnej listy. Ustawione tu reguły są w hierarchii wyżej niż ustawienia filtru antyspamowego.

Adresy e-mail dodane na białą listę będą zawsze odblokowane, niezależnie od progu ochrony antyspamowej. Wiadomości nadesłane z tych kont pocztowych zawsze trafią do Twojej skrzynki odbiorczej.

Adresy e-mail dodane na czarną listę będą zawsze blokowane, nawet po wyłączeniu filtru antyspamowego. Wiadomości nadesłane z tych kont pocztowych nigdy nie trafią do Twojej skrzynki odbiorczej.

Aby dostosować te ustawienia, zaloguj się na https://poczta.lh.pl do swojego konta pocztowego. Następnie w górnym prawym rogu wybierz „Ustawienia“ i przejdź do zakładki „Spam > Reguły Adresów“.

Konfiguracja reguł białej i czarnej listy jest prosta – najpierw wybierz, jaki rodzaj reguły chcesz stworzyć („Akceptuj wiadomości od“ lub „Rejestruj wiadomości od“), a następnie w polu obok wpisz adres e-mail osoby, którą dodajesz do listy. Potwierdź stworzenie reguły przyciskiem Dodaj regułę.

W ten sposób możesz stworzyć indywidualne reguły dla poszczególnych adresów e-mail, aby zawsze je blokować lub zawsze przepuszczać przez filtry antyspamowe.