Co to jest MongoDB

MongoDB jest to popularne i oparte na open-source narzędzie do zarządzania bazami danych NoSQL. Narzędzie to pozwala na przechowywanie, jak również pobieranie danych w skalowalny i elastyczny sposób. Jest napisane w C++. Pierwsza stabilna wersja została wydana w 2009 roku. Od tego czasu wprowadzonych zostało wiele zmian i aktualizacji, które spowodowały zwiększenie jego popularności wśród programistów na całym świecie. MongoDB nie posiada ściśle określonej struktury obsługiwanych baz danych. Wszelkie dane zostają umieszczane w plikach o rozszerzeniu JOSON. 

Najważniejsze informacje:
 1. MongoDB jest to popularne i oparte na open-source narzędzie do zarządzania bazami danych NoSQL. Narzędzie to pozwala na przechowywanie, jak również pobieranie danych w skalowalny i elastyczny sposób.
 2. MongoDB działa na zasadzie przechowywaniu danych w tzw. dokumentach. 
 3. Narzędzie to opiera się na elastycznym działaniu, skalowalności oraz replikacji. 
Przeczytaj również. jak dodać tabelę w bazie danych MySQL?

Jak działa MongoDB?

Działanie tego narzędzia opiera się przede wszystkim na przechowywaniu wszelkich danych w formie dokumentów. Ogół działań MongoDB opiera przede wszystkim na: 

 • Dokumentacji – wszelkie dane przechowywane są w zbiorach dokumentów, które nie mają konkretnej struktury. Dzięki temu mogą być przechowywane różne typy danych.
 • Zapytania – działanie tego narzędzia opiera się na własnym języku zapytań. Pozwala na przeszukiwanie dokumentów, łączenie danych, czy też filtrowanie wyników. 
 • Skalowalność – wykorzystanie tej technologii pozwala na szybkie reagowanie podczas zmniejszenia wydajności serwera, a dokładnie umożliwia dołożenie dodatkowego serwera do klastra co pozwoli na zwiększenie wydajności. 
 • Replikacja – wykorzystanie MongoDB pozwala na tworzenie backupu danych, jakie znajdują się na serwerze. W sytuacji, kiedy dojdzie do awarii jednego serwera, to niezbędne dane przechowywane są na innym serwerze jako replika. 
 • Wysoka dostępność – w razie potrzeby istnieje możliwość automatycznego podłączenia repliki, tak aby zachować ciągłość działania usługi. 

Czym MongoDB różni się od MySQL?

Podstawową różnicą jest model danych – w MySQL używa się głównie tabel oraz wierszy. W MongoSB wykorzystywane są przede wszystkim dokumenty oraz kolekcje. Wszystkie działania zachodzą na podstawie mechanizmu połączenia klucz – wartość. Kolejną różnicą między tymi rozwiązaniami jest skalowalność – MongoDB zapewnia skalowalność horyzontalną, co oznacza że bardzo szybko i prosto można dodać w razie potrzeby serwer do klastra. Natomiast w przypadku MySQL poprawę wydajności można osiągnąć jedynie poprzez zwiększenie zasobów danego serwera. W przypadku MangoDB mamy do czynienia z większą elastycznością. MySQL działa bardzo schematycznie w oparciu o konkretne struktury tabel oraz kolumn. Zastosowanie również jest inne, w przypadku MongoDB najczęściej narzędzie to wykorzystywane jest do aplikacji internetowych, czy też gier. Natomiast w przypadku MySQL w standardowych aplikacjach biznesowych, których działanie opiera się na konieczności określonego schematu danych. 

Wbudowany tryb naprawy i optymalizacji bazy danych WordPress

Podsumowanie

MongoDB wykorzystywane jest przez różne aplikacje, głównie te które wymagają większej elastyczności oraz skalowalności danych. W dzisiejszych czasach dobrze skonfigurowany system bazodanowy jest niezwykle istotny. Klienci mają coraz większe wymagania względem wyglądu samej aplikacji, jak również jej samego działania. 

 1. Co to jest MongoDB?
  Jest to narzędzie oparte na open-source narzędzie do zarządzania bazami danych NoSQL, które zostało napisane w C++.
 2. Czy MongoDB, a MySQL to to samo?
  Nie, istnieje kilka różnić między tymi dwoma rozwiązaniami np. w zakresie skalowalności, dostępności, elastyczności i zastosowania.
 3. Gdzie najczęściej wykorzystuje się MongoDB?
  MongoDB najczęściej narzędzie to wykorzystywane jest do aplikacji internetowych, czy też gier, gdzie wymagana jest większa elastyczność oraz skalowalność.
Artykuł odpowiedział na twoje pytanie? Udostępnij go dalej:
Obrazek domyślny
Karolina Wierzbińska
Zwolenniczka innowacyjnego podejścia do biznesu w sieci. Od kliku lat głównym zamiłowaniem jest SEO i Content Marketing. Nieustannie śledzi wszelkie nowinki technologiczne. Na co dzień entuzjastka zdrowego trybu życia i zwierząt.
Raport rynku WordPress