Autoresponder – jak skonfigurować go na skrzynce?

Jeżeli przez jakiś czas będziesz przebywał poza biurem i chcesz poinformować o tym swoich Klientów, skorzystaj z autorespondera – automatycznej odpowiedzi. Odpowiedź tę otrzyma każdy, kto we wskazanym okresie prześle do Ciebie wiadomość mailową.

Dowiedz się więcej – logowanie do poczty e-mail w LH.pl.

Aby skonfigurować autoresponder na poczcie w LH.pl, zaloguj się do swojej skrzynki e-mail poprzez webmail: poczta.lh.pl. Następnie przejdź do ustawień (zębatka w na lewym pasku bocznym), a z panelu po lewej wybierz ustawienie Nieobecność.

Status: przełącz do pozycji Włączone.
Temat: tytuł wiadomości automatycznej.
Treść: treść odpowiedzi.
Początek i koniec nieobecności: wskaż okres czasu, w którym jesteś nieobecny/-a.

Możesz także dostosować dodatkowe ustawienia, takie jak częstotliwość odpowiedzi, jak również ustawić niestandardowy adres nadawcy oraz zdecydować, co ma się dziać z wiadomościami, które otrzymasz podczas swojej nieobecności (pole Akcje wiadomości przychodzących) – przykładowo, możesz je przekierować do innego pracownika.

Po wprowadzeniu danych kliknij Zapisz. Od tego momentu wszyscy nadawcy maili będą otrzymywali automatyczną odpowiedź na swoje wiadomości.

Autoresponder ma ograniczenie godzinowe – odpowiada na 1 wiadomość mailową z danego adresu na godzinę. Oznacza to, że jeżeli nadawca wyśle do Ciebie 3 wiadomości w ciągu 1 godziny to autoresponder wyśle mu tylko jedną odpowiedź automatyczną.

Raport rynku WordPress